Bruk av håndverker


Skriv alltid kontrakt. Det gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.