Bruk av håndverker


Skriv alltid kontrakt. Det gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.

Bruk kontrakt når du kjøper håndverkertjenester

Avtal klart og tydelig hva som skal utføres.

Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd.