Misfornøyd med takstmann eller eiendomsmegler?

Hvem du skal klage til, avhenger i stor grad av hva du er misfornøyd med.

Hvem klager man til når man er misfornøyd med kjøpet?

Hvem du skal klage til, avhenger i stor grad av hva du er misfornøyd med. Erfaringsmessig ser vi at mange ønsker å klage på megler eller takstmann, når de i stedet burde gått på selger eller dennes eierskifteselskap

Hva er takstmannens ansvar?

Takstmannen vurderer både verdien på boligen, og hvilken tilstand boligen er i, men i hvilken grad, avhenger av hvilket oppdrag som er gitt. Dersom han har utformet en verdi- og lånetakst, sier den svært lite om tilstanden til boligen. Derimot skal en tilstandsrapport, eller såkalt boligsalgsrapport, gå grundigere inn på boligens tilstand.

I en verdi- og lånetakst fraskriver takstmannen seg det meste. Han vil derfor i hovedsak kun være ansvarlig for at de arealmålinger han gjør, er korrekte. En selger som har fått et mangelskrav fra kjøper begrunnet i feil areal, vil ha gode muligheter til å nå fram med et krav mot takstmannen. At verditaksten ikke treffer i forhold til markedet, gir imidlertid sjelden grunnlag for klager.

I boligsalgsrapporten vil takstmannen ha større ansvar for de opplysninger han gir om boligens tilstand. Overser han viktige egenskaper ved de forhold han undersøker, kan han komme i ansvar.

Hva er eiendomsmeglerens ansvar?

Eiendomsmegleren skal være en nøytral mellommann og ivareta både selgerens og kjøperens interesser, bortsett fra når det gjelder salgspris, hvor megleren vil ivareta selgers interesse. Eiendomsmegleren samler inn nødvendig informasjon og sammenstiller dette i et prospekt, ofte sammen med bilder, takstrapporter og annen relevant informasjon. Videre gjennomfører meglerne ofte visninger, de håndterer budrunden, holder kontraktsmøte og foretar oppgjøret.

Meglerforetaket er ansvarlig for at selve prosessen skjer innenfor de rammer som meglerloven setter. Megler har imidlertid ikke ansvar for tilstanden til boligen. Reklamasjoner på boligen må derfor rettes mot selger.

Både kjøper og selger kan klage på megleren dersom de mener oppdraget ikke er gjennomført innenfor rammene av eiendomsmeglerloven. Det kan f.eks. være at det er gitt for dårlige opplysninger, budprosess, informasjon osv.

Hvordan klager jeg på takstmannen?

1. Klag først til takstmannen

... hvis du ikke er fornøyd med arbeid eller opptreden i forbindelse med takseringsoppdraget. Dersom du ikke når frem, må du fremme en skriftlig klage – da sikrer du deg også dokumentasjon for eventuell videre behandling av klagen. 

Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

2. Klag til Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Blir du ikke enig med takstmannen, kan du klage til Reklamasjonsnemnda for takstmenn. Både kjøper og selger, eller andre som har rettslig interesse i takstoppdraget, kan klage.

OBS Nemnda behandler bare klager på takstmenn organisert i Norges Takseringsforbund og NITO Takst. Hvis takstmannen ikke er organisert i disse organisasjonene, må du bringe saken inn for det ordinære rettsapparatet.

Hvordan klager jeg på eiendomsmegleren?

1. Klag til megleren

Er du misfornøyd med eiendomsmegleren, må du først klage til megleren. Dersom du ikke når frem, må du fremme en skriftlig klage – da sikrer du deg også dokumentasjon for eventuell videre behandling av klagen. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

2. Klag til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Hvis dere ikke blir enige, kan du bringe klagen inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Mer om feil og mangler ved boligen

Les mer om hvordan du går frem for å klage på feil og mangler når du har kjøpt brukt bolig eller ny bolig.