Sliter du med å betale strømregningen?

Finn ut hvordan du kan få hjelp.

Hva bør du gjøre om du ikke klarer å betale strømregningen?

Mange sliter i møte med de høye og uforutsette strømprisene. Her finner du informasjon om hvordan du kan få hjelp til å betale strømregningen din og hvilke rettigheter du har dersom strømmen din blir stengt.

Kontakt strømselskapet så snart som mulig

Det første du må gjøre hvis du ikke greier å betale strømregningen er å ta kontakt med strømselskapet ditt. De fleste selskapene er behjelpelige med en nedbetalingsplan eller en utsettelse av betalingsfristen. Noen selskaper tilbyr også betalingsutsettelse gjennom kunde-appen.

Hvis du ikke betaler regningen til strømselskapet, kan selskapet si opp avtalen med deg. Før det eventuelt skjer vil du motta purringer og inkassovarsel.

Vær oppmerksom på at selv om selskapet sier opp avtalen, så betyr ikke dette at strømmen blir stengt, men at du blir overført til såkalt «pliktstrøm». Mer om det lenger ned i saken.

Ta kontakt med Nav eller Husbanken

Hvis du har behov for økonomisk støtte til å betale strømutgiftene dine, kan du søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan også bostøtte fra Husbanken være aktuelt. Stortinget har utvidet ordningen ut hele 2022, slik at flere kan ha rett til støtte.

Stortinget har også bestemt at enkelte som får utbetalt bostøtte skal få en ekstrautbetaling til strømutgifter i tillegg til ordinær bostøtte. Personer som fikk innvilget bostøtte i perioden januar - mai, fikk i tillegg til bostøtte et fastsatt beløp i støtte til strømutgifter. I perioden juni - september blir det ikke utbetalt ekstra støtte til strøm. Hvis du får innvilget bostøtte i oktober, vil du få 1000 kroner i ekstra støtte. I november og desember er støtten på 1500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med i månedene med ekstra strømstøtte.

Hva skjer hvis du ikke betaler strømregningen?

Hvis strømselskapet sier opp avtalen med deg blir du overført til nettselskapet ditt og såkalt «pliktstrøm». Vær oppmerksom på at denne strømmen er kostbar og blir enda dyrere etter seks uker.

Hvis du fortsatt ikke kan betale vil du motta skriftlig varsel fra nettselskapet, før du eventuelt får stengevarsel. Hvis du er redd for at strømmen blir kuttet bør du kontakte selskapet og forklare situasjonen. Nettselskapet kan ikke kutte strømmen så lenge det er fare for liv, helse, eller betydelig skade på ting. Dette innebærer for eksempel at selskapet ikke kan kutte strømmen i vintermånedene.