Når flyet er innstilt

Hvis flyet blir innstilt skal flyselskapet tilby deg tre alternativer: refusjon, ombooking så snart som mulig, eller ombooking på et senere tidspunkt.

Dine flyrettigheter på 1-2-3

Benytt vår flykalkulator for å enkelt regne ut hva du har krav på dersom flyet blir forsinket eller innstilt. Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet og se rettighetene dine. Du kan også lese om rettighetene dine nedenfor, og få informasjon om hvordan du går frem for å klage.

Hva kan du kreve når flyet er innstilt?

Hvis flyet blir innstilt, skal flyselskapet tilby deg tre følgende alternativer:

 1. Tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet.
 2. Ombooke deg slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig.
 3. Ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett.

Du har valget mellom å kreve refusjon eller omruting, uansett årsak til at flyet blir innstilt. Dersom du velger å få tilbakebetalt billettkostnaden, må du være oppmerksom på at du ikke kan kreve at flyselskapet sørger for ombooking eller mat/drikke/overnatting i eventuell ventetid.

Dersom du velger omruting, skal flyselskapet sørge for at du får tilbud om mat og drikke i ventetiden. Hvis overnatting blir nødvendig, skal du i tillegg få innkvartering på hotell og transport mellom flyplassen og hotellet. I tillegg har du rett til å få dekket utgifter til telefonsamtaler.

Du kan i tillegg ha krav på standardkompensasjon

Du kan i tillegg ha krav på økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser, avhengig av når du fikk vite om kanselleringen og ny avgangs- og ankomsttid.

Så mye kan du kreve i standardkompensasjon:

 • 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km
 • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km, og for alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 600 euro for alle øvrige flygninger

Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt, med mer enn

 • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer for alle øvrige flygninger

OBS! Retten på kompensasjon gjelder imidlertid ikke dersom innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter, slik som værforhold og uforutsette sikkerhetstiltak.

Har du lidd økonomisk tap?

Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av innstillingen.

Eksempel:

Eksempler på tap du kan kreve dekket er hotellopphold, leiebil eller togbilletter du har kjøpt, men som du ikke får benyttet på grunn av at flyvningen din blir forsinket eller innstilt.

Unntak for retten til erstatning/standardkompensasjon

Innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, enkelte typer streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Andre unntak for retten for standardkompensasjon:

Du har ikke krav på standardkompensasjon i disse tilfellene:

 1. Hvis du blir informert om innstillingen senest 14 dager før avgang
 2. Hvis du blir informert om innstillingen mellom 14 og 7 dager, og samtidig blir tilbudt ombooking slik at du kan reise høyest 2 timer før opprinnelig avgangstid, og nå bestemmelsesstedet senest 4 timer etter planlagt ankomsttid
 3. Hvis du blir informert om innstillingen mindre enn 7 dager før avgang, men blir tilbudt en ombooking som gjør at du kan reise høyst 1 time før planlagt avgangstid og nå bestemmelsesstedet senest 2 timer etter planlagt ankomsttid

Hvordan går du frem for å klage?

1. Klag til flyselskapet eller reisebyrå

Ta kontakt med flyselskapet/reisebyrået. Rett til forpleining gjelder mens du venter på flyet.

Ønsker du å klage i ettertid, må du sende inn en begrunnet klage til flyselskapet/reisebyrået eller lufthavnen så snart som mulig, og legg ved nødvendig dokumentasjon. Klageskjema til flyselskapene finner du her:

Dersom du har bestilt flybilletten gjennom et reisebyrå, kan du klage til reisebyrået eller direkte til flyselskapet. Enkelte reisebyråer opererer imidlertid kun som ren formidler mellom kunden og flyselskapet, og tar forbehold om reklamasjonsansvar. Skal slike forbehold være gyldige, må de klart og tydelig være opplyst om før avtalen blir inngått. Et reisebyrå kan i utgangspunktet ikke fraskrive seg ansvar for egne feil.

Det er allikevel viktig å være klar over at reisebyrået kan være ansvarlig for forhold som flyselskapet ikke har herredømme over, hvis for eksempel reisebyrået har gitt feilaktige opplysninger som ikke stammer fra flyselskapet. Reisebyrået kan også ha avtalevilkår som stiller deg bedre enn hva flyselskapets standardvilkår gjør.

2. Klag saken inn til Transportklagenemnda

Dersom du ikke får gjennomslag for din klage til flyselskapet/reisebyrå, kan saken sendes til Transportklagenemnda.

Nemnda behandler alle typer klager i forbindelse med flyreisen. Alt fra problemer ved bestilling, til hendelser på flyplassen eller ved flyreisen, som forsinkelse, kansellering, tap av eller ødelagt bagasje, og manglende tilrettelegging og assistanse.