Guide

Forbrukerrådets store privatleasing-guide

Er du blant de mange som vurderer å lease din neste bil? Da er det ganske mye du bør være klar over. Les både om fordelene, ulempene og de potensielle fellene i vår store guide.

Huskeliste

(Publisert: 22. oktober 2018, sist oppdatert: 16. desember 2020)

I løpet av de siste årene har privatleasing blitt stadig mer populært. I fjor ble det inngått mer enn 34 000 privatleasing-kontrakter, en økning på hele 36 prosent sammenlignet med 2016. Det meste tyder på at denne trenden vil fortsette, og at stadig flere forbrukere vil velge privatleasing fremfor det mer tradisjonelle bilkjøpet.

Men hva er egentlig en leasingavtale? Hvilke fordeler og ulemper har leasing sammenlignet med et ordinært billån? Og hvilke feller er det du bør passe deg for?

Nye biler i bilbutikk.Foto

Several new cars at dealership salon.

Mye å tenke på

Fordeler og ulemper

Svarene på disse spørsmålene finner du i denne guiden. Fordi det er mye som kan sies om privatleasing, er guiden delt opp i en rekke kapitler.  De aller viktigste rådene er samlet i kapittel 2, men først skal vi se nærmere på hva det faktisk vil si å lease en bil.

Forbrukerrådet takker følgende kilder for bistand med denne guiden: Autolease/DNB, BMW Financial Services, LeasePlan Norge, Nordea Finance, Santander Consumer Bank, Toyota Financial Services, Volkswagen Møller Bilfinans, Norges Bilbransjeforbund, Gjensidige, If, SpareBank 1

1. Hva er en leasingavtale?

Det superenkle svaret er at du leier en bil for en lengre periode.

Det litt mer utførlige svaret, er at du forplikter deg til å leie en bil av et leasingselskap en gitt periode, normalt tre eller fire år. Leasingselskapet kjøper bilen av en bilforhandler.

De fleste leasingselskaper gjør en gjenkjøpsavtale med bilforhandleren. Dette innebærer at forhandleren forplikter seg til å kjøpe bilen tilbake fra leasingselskapet når din leieperiode utløper. Gjenkjøpsprisen avtales mellom leasingselskapet og forhandleren på forhånd og kalles restverdi.

Det er imidlertid ikke alle leasingselskaper som gjør det på denne måten. Noen leasingselskaper tar restverdi-risikoen selv og selger bilen i det åpne markedet når leasingavtalen utløper.

Startleie

Ved inngåelsen av kontrakten betaler du normalt et etableringsgebyr og en startleie (også kalt startbeløp, innskudd, engangsbeløp og kontantandel). Startleien vil typisk ligge rundt 10 prosent av bilens verdi, men kan være både høyere og lavere. Hvis du har god kredittverdighet, kan du be om lav startleie. Har du veldig god kredittverdighet kan du slippe å betale startleie.

Månedsleie

Når kontrakten er signert, overtar du bilen og betaler en månedsleie. Månedsleien består av «avdrag», renter, gebyrer og merverdiavgift (mva), heretter kalt moms.

Unormal slitasje, service og påkost

Når leieperioden er over, leverer du bilen til forhandler eller leasingselskap, der kjørelengden leses av. Har du kjørt lenger enn avtalt, må du betale for overkjørte kilometer. Deretter vil takstmannen inspisere bilen for å avdekke eventuell unormal slitasje (bulker, riper, steinsprut, interiørskader, lukt osv). Hvis takstmannen finner unormal slitasje, må du betale påkost.

Tilbakelevering

Deretter overlater du bil, ekstra hjulsett og nøkler til forhandler eller leasingselskap – og du er ferdig med bilen – på godt og vondt.

Dermed har du forhåpentligvis fått en grunnleggende forståelse av hva privatleasing egentlig går ut på. For å være sikker på at leasing er noe for deg – og for å øke sjansene for å få en god leasingavtale – bør du imidlertid lese videre i vår guide. Har du dårlig tid? Da bør du prioritere kapittel 2, der vi har samlet våre aller viktigste råd.

2. Våre viktigste privatleasing-råd

I dette kapittelet tar vi for oss de aller viktigste problemstillingene i kortform. Grundigere forklaringer finner du i de påfølgende kapitlene.

Før du bestemmer deg

Som vi skal komme tilbake til, kan det bli dyrt å si opp en privatleasing-avtale før den avtalte leieperioden er over. Før du inngår en leasingavtale, bør du derfor begynne med å finne ut av om privatleasing i det hele tatt er noe for deg. Det kan være lurt å stille seg selv følgende spørsmål:

Lease eller kjøpe?: Velger du leasing, får du en helt ny bil. Trenger du en helt ny bil? Hvis svaret er nei, kanskje du heller skal vurdere å kjøpe en nyere bruktbil? Les om fordeler og ulemper ved leasing i dette kapittelet. En skjematisk oversikt over fordelene og ulempene finner du her.

Påkost: Er du typen som kan eie en bil i tre-fire år uten å påføre den særlig mye «unormal slitasje», slik som riper, bulker, interiørskader og lukt? Hvis svaret er nei; har du økonomisk ryggrad til å håndtere en potensielt stor påkost-regning etter endt leieperiode? Les mer her.

Startleie: Klarer du å finansiere startleien uten å ta opp et dyrt forbrukslån? Les mer her.

Månedsleie: Føler du deg sikker på at du vil klare å betjene månedsleien gjennom hele leasingperioden? Les mer her.

Før du signerer

Har du kommet frem til at privatleasing er tingen for deg? Da bør du tenke over følgende før du du tegner kontrakt:

Bilen: Føler du deg sikker på at den aktuelle bilen vil dekke dine behov i hele leieperioden? Les mer her.

Kjørelengde: Føler du deg sikker på at den foreslåtte kjørelengden vil passe dine behov i hele leieperioden? Kjørelengden bør verken være for kort eller for lang. Les mer her.

Fast rente: Er du opptatt av størst mulig forutsigbarhet? Da bør du vurdere en fastrente-avtale. Les mer her.

Vurder kun seriøse aktører: Vurder kun tilbud fra aktører som på en ryddig måte informerer om følgende:

 • Totalpris: Hva blir totalprisen for hele leieperioden? Les mer her.
 • Inkludert: Inkluderer totalprisen vinterhjul, metallic lakk og frakt- og leveringsomkostninger, noe den bør gjøre? Inkluderer totalprisen service, hjulskift eller dekkhotell? Inkluderer den påkost-forsikring eller startleie-forsikring? Les mer her.
 • Rente: Hvor høy er renten? Er renten flytende eller fast? Hvis den er fast, gjelder den i hele leasingperioden? Hvis den er flytende, kan den endres i andre tilfeller enn ved endring i den generelle pengemarkedsrenten?  Les mer her.
 • Startleie/etableringsgebyr: Hvor stort beløp må du betale ved kontraktsinngåelse? Les mer her.
 • Månedsleie: Hvor høy er månedsleien? Hva inngår i månedsleien? (Se «Inkludert»)
 • Bindingstid: Hvor lang tid binder du deg for? Les mer her.
 • Kjørelengde: Hvor lang kjørelengde binder du deg til? Les mer her.

Ikke velg første og beste: En av årsakene til at det er så viktig at aktøren gir deg tydelig informasjon om alt vi nettopp har nevnt, er at dette gjør det mulig for deg å sammenligne tilbud fra flere aktører. Du bør alltid innhente og sammenligne flere tilbud før du bestemmer deg. Bruk totalprisen som sammenligningsgrunnlag. Hvis ett tilbud inkluderer mer enn et annet tilbud – eksempelvis service og hjulskift – bør du ta hensyn til dette. Les mer her.

Unormal slitasje: Vurdér kun aktører som benytter en seriøs veileder for unormal slitasje. Jo mer detaljert veilederen er, jo bedre. NAF og Leaseplan er blant aktørene som har utviklet relativt detaljerte veiledere. Som et minimum bør aktøren forplikte seg på veilederen utviklet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Finansieringsselskapenes Forening (finfo)Les mer her.

Påkost: Bruk kun aktører som aksepterer at det brukes en uavhengig tredjepart om du er uenig i påkost-vurderingen ved tilbakelevering av bilen.

Startleie: Hvis du er av den uheldige typen, bør du vurdere å be om en lavest mulig startleie. Hvis du blir nødt til å si opp kontrakten førtidig, risikerer du å tape startleien. Også hvis bilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres av andre årsaker, kan startleien fordufte. Sistnevnte kan du imidlertid forsikre deg mot (Se «Etter signering»). Les om førtidig oppsigelse her. Les om tyveri, brann og kondemnering her.

Kjørelengde: Undersøk hvor mye det vil koste deg hvis du kjører lenger enn avtalt kjørelengde, såkalte overkjørte kilometer. Hvis aktøren tilbyr deg tilbakebetaling ved underkjørte kilometer, er dette positivt. Les mer her.

Kontrakt: Les kontrakten nøye før du signerer. Les mer her.

Etter signering

Etter at du har signert kontrakten, bør du vektlegge følgende råd:

Påkost: Behandle bilen pent. Vurder å kjøpe en egen påkost-forsikring. Les mer her.

Service: Vært svært nøye med å gjennomføre service i tide. Les mer her.

Forsikring: Kjøp deg en god bilforsikring fra start. Vurder å kjøpe en forsikring som inkluderer startleie-forsikring. Les mer her.

Kjørelengde: Ikke kjør lenger enn avtalt. Følg med på kilometerstand. Hvis du i løpet av leasingperioden forstår at avtalt kjørelengde vil bli for snau, kan du kontakte utleier og be om reforhandling av kjørelengde. Sammenlign pris for overkjørte kilometer med reforhandlet månedsleie og velg billigste alternativ. Les mer her.

Autopass: Skaff Autopass-brikke med en gang. Les mer her.

Under finner du 23 kapitler som går dypere inn i alle tenkelige problemstillinger. Vi begynner med å se nærmere på fordelene ved privatleasing.

3. Hvilke fordeler har leasing?

Vær klar over at de ulike punktenes gyldighet vil avhenge av mange faktorer, deriblant hvilket alternativ vi sammenligner med, eksempelvis kjøp av nybil eller kjøp av brukt bil.

Om leasing lønner seg for deg, vil blant annet også avhenge av hvor stor egenkapital du rår over og hvilken finansieringsform du benytter (oppsparte midler, billån, boliglån).

Her finner du en forenklet oversikt over både fordeler og ulemper ved privatleasing.

Forutsigbar annenhåndsverdi

Velger du å kjøpe en bil, vil det alltid være en usikkerhet knyttet til hvor mye du får igjen for bilen når den skal selges. Den største fordelen med leasing, er at du slipper å bekymre deg for annenhåndsverdien. Ved leasing flyttes risikoen for en lav annenhåndsverdi vekk fra deg og over på bilforhandleren (gjenkjøpsavtale) eller leasingselskapet. Det er imidlertid sjeldent at profesjonelle aktører er villig til å påta seg risiko uten å ta seg betalt for det. Du må med andre ord regne med å betale en «forsikringspremie» for å bli kvitt risikoen knyttet til annenhåndsverdi.

Forutsigbare månedlige kostnader

Fordi annenhåndsverdien er fastsatt på forhånd, tilbys du som privatleasing-kunde en fast og relativt forutsigbar månedsleie. Har du valgt flytende rente, kan imidlertid månedsleien stige hvis rentenivået stiger (som for flytende billån og boliglån). Er du svært opptatt av forutsigbarhet, bør du derfor gå for en fastrente-avtale, som gir deg svært forutsigbare kostnader. Vær klar over at du normalt betaler en viss «forsikringspremie» hvis du binder renta.

Ny bil

Privatleasing innebærer stort sett alltid at du disponerer en ny bil (vi kommer tilbake til hvorfor leasingselskaper svært sjeldent tilbyr bruktbiler). Ny bil betyr som regel høy sikkerhet og høy komfort, samt at du er dekket av en trygg nybilgaranti i hele leasingperioden.

Lavt egenkapital-krav

Hvis startleien er lav, binder du opp lite egenkapital.

Upåvirket låneevne

I motsetning til et billån, påvirker ikke privatleasing din totale låneevne.

Bedret likviditet

Leasing vil normalt gi lavere månedlige utgifter enn et billån på en tilsvarende bil. Dette fordi billånet skal finansiere hele bilens verdi (minus egenkapital), mens leasingavtalen bare skal finansiere differansen mellom nypris (minus startleie) og avtalt restverdi. Hvor mye høyere månedlige kostnader billånet vil påføre deg, avhenger blant annet av lånets løpetid og størrelsen på egenkapital/startleie.

Ofte gode rentebetingelser

Privatleasingmarkedet er for tiden preget av rentekampanjer som ofte innebærer lavere renter enn for ordinære billån.

Lavere bilpris 1

Når du selv kjøper en ny bil, må du betale moms. Leasingselskaper derimot, kan fradragsføre inngående moms, noe som i praksis betyr at de slipper å betale moms når de kjøper bilen. Denne fordelen er en viktig årsak til at mange leasingselskaper kan tilby avtaler som tåler sammenligning med klassiske, lånefinansierte bilkjøp.

Lavere bilpris 2

Enkelte leasingselskaper gjør store innkjøp av utvalgte bilmodeller. Derfor vil de ha betydelig større forhandlingskraft enn deg, noe som normalt betyr at de vil få kjøpt bilene billigere enn deg. Hvis du velger å inngå kontrakt direkte med leasingselskapet – i stedet for via forhandler – kan selskapet velge å dele besparelsen med deg.

Slipper å selge

Du slipper å selge bilen. Dermed slipper du både arbeidet forbundet med dette og potensielle forpliktelser overfor kjøper.

Så privatleasing er bare gull og grønne skoger? Nei, selvsagt ikke. Her kan du lese om ulempene ved privatleasing.

4. Hvilke ulemper har leasing?

Vær klar over at de ulike punktenes gyldighet vil avhenge av mange faktorer, deriblant hvilket alternativ vi sammenligner med, eksempelvis kjøp av nybil eller kjøp av brukt bil.

Om leasing lønner seg for deg, vil blant annet også avhenge av hvor stor egenkapital du rår over og hvilken finansieringsform du benytter (oppsparte midler, billån, boliglån).

Her finner du en forenklet oversikt over både fordeler og ulemper ved privatleasing.

Egenkapital

Når du leaser, opparbeider du ingen egenkapital. Når du lånefinansierer, vil du – når lånet er nedbetalt – forhåpentligvis sitte igjen med egenkapital i form av en bil du eier.

Ikke rentefradrag

Når du leaser, får du ikke rentefradrag på månedsleien. Hvis du lånefinansierer en bil, kan du trekke fra renteutgiftene i selvangivelsen.

Påkost

Hvis du påfører en leasingbil kosmetiske skader, må du reparere dem. Gjør du ikke det, må du betale påkost ved innlevering. Eier du bilen selv, kan du velge om, når og hvor du vil reparere kosmetiske skader. Les mer her.

Startleie-risiko

Når du leaser, risikerer du å tape startleien om bilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres av andre årsaker. Eier du bilen selv, får du i slike tilfeller dekket dine tap over kasko-forsikringen. Les mer her.

Binding

Når du leaser, er du bundet for en viss periode, oftest tre eller fire år. Hvis du blir nødt til å gå ut av avtalen før leasingperioden er over, kan dette bli dyrt. Blant annet vil du kunne tape startleien. Både skilsmisse, sykdom, arbeidsledighet og endrede bilbehov kan gi opphav til svakere betalingsevne. Eier du bilen selv, kan du selge bilen når du selv måtte ønske (du kan selvsagt risikere stort verditap om du blir nødt til å selge din egeneide bil også). Les mer her.

Overkjørte kilometer

Når du leaser, binder du deg til å holde deg innenfor en viss kjørelengde. Såkalte overkjørte kilometer kan potensielt bli dyrt. I motsatt fall – om du kjører betydelig mindre enn avtalt, såkalte underkjørte kilometer, får du normalt ikke penger tilbake fra leasingselskapet. Eier du bilen selv, kan du fritt velge hvor langt du vil kjøre (en selveid bil vil selvsagt også tape seg mer i verdi jo lenger du kjører den).

Ny bil er dyrt

Privatleasing er stort sett ensbetydende med ny bil. Nye biler har større verditap per år enn eldre biler. Hvis du velger å kjøpe i stedet, kan du velge en bruktbil og få et lavere årlig verditap – noe som i neste omgang betyr lavere månedlige utgifter.

Ingen uttelling for høy annenhåndsverdi

Hvis du kjøper en bil som viser seg å være veldig populær når den skal selges, får du glede av en høy annenhåndsverdi. Ved leasing er det forhandler eller leasingselskap som får glede av den høye salgsverdien. (På den annen side vil du som selveier risikere en ekstraordinær lav annenhåndsverdi. Denne risikoen slipper du  som leasingtaker.)

Spørsmålet alle ønsker svar på, er selvsagt om det er billigst å kjøpe eller lease en bil.

5. Er det billigst å kjøpe eller å lease en bil?

Det er umulig å gi et fasitsvar på dette spørsmålet.

Årsaken til at det ikke finnes noe fasitsvar, er at det er mange faktorer som påvirker regnestykket. Den aller viktigste faktoren er restverdien. Restverdien er prisen bilforhandleren/leasingselskapet antar at bilen vil bli solgt for når leasingavtalen utløper. Fordi restverdien er en svært viktig komponent i deres regnestykke, har den i neste omgang  stor betydning for hvor mye leasingavtalen vil koste deg.

Grunnleggende kan vi si som følger:

 • Jo lavere restverdi som settes, jo større sannsynlighet er det for at du vil tape på å lease.
 • Og omvendt: Jo høyere restverdi som settes, jo større sannsynlighet er det for at du vil spare på å lease.

Det er åpenbart at ingen kan vite hvor mye en bil vil kunne selges for i bruktmarkedet i fremtiden. Fastsettelse av restverdi vil derfor alltid være kvalifisert gjetning. Noen ganger viser det seg at den fastsatte restverdien stemmer med det som blir den reelle salgsprisen. Andre ganger viser det seg at den fastsatte restverdien var for høy – eller for lav.

Fasit foreligger først når leasingperioden er over og bilen selges:

 • Jo mer verdifull leasingbilen viser seg å være når den skal selges, jo større sannsynlighet er det for at du har tapt på å lease.
 • Og omvendt: Jo mindre verdifull bilen viser seg å være når den skal selges, jo større sannsynlighet er det for at du har spart penger på å lease.

Eksempel

Du inngår en ny leasingavtale i dag. Bilen skal leveres om 3 år. Bilforhandler med restverdiansvar (eller leasingselskap) antar at bilens restverdi ved levering vil være 200.000 kr. Denne restverdien ligger til grunn for tilbudet du signerer. Vi forutsetter at du har sammenlignet tilbudet med flere andre tilbud og har konkludert med at tilbudet er blant de beste du kan få. Vi forutsetter at ditt alternativ var å ta opp et billån, kjøpe bilen selv og selge den etter tre år.

Alternativ 1: 3 år senere leverer du bilen. Forhandler (eller leasingselskap) selger bilen og får 200.000 kr for den. Reell salgsverdi viser seg altså å være identisk med beregnet restverdi. Sannsynligvis har både forhandler (eller leasingseselskap) og du grunn til å være tålelig fornøyd.

Alternativ 2: Reell salgspris viser seg å bli 250.000 kr, altså 50.000 kr mer enn beregnet restverdi. Du har sannsynligvis tapt penger på å lease og hadde sannsynligvis spart penger på å kjøpe bilen i stedet. Bilforhandler med restverdiansvar/leasingselskap har tjent mer enn forventet.

Alternativ 3: Reell salgspris viser seg å bli 150.000 kr. Du har sannsynligvis spart gode penger på å lease og kan være glad for at du ikke kjøpte bilen. Bilforhandler med restverdiansvar/leasingselskap har tjent mindre enn forventet, kanskje til og med tapt på avtalen.

Hvor mye koster det å lease en bil?

6. Hvor mye koster det å lease en bil?

Det er umulig å gi et fasitsvar på dette spørsmålet.

Årsaken til at det ikke finnes noe fasitsvar, er at det er så mange faktorer som påvirker regnestykket. Generelt kan vi si som følger:

Bilprisen: Jo dyrere bil, jo høyere månedsleie

Restverdi: Jo lavere restverdi som settes – jo høyere månedsleie

Kjørelengde: Jo høyere kjørelengde, jo høyere månedsleie

Renter: Jo høyere renter, jo høyere månedsleie

Fakturagebyrer: Jo høyere gebyrer, jo høyere månedsleie

Etableringsgebyr: Jo høyere etableringsgebyr, jo dyrere for deg

Startleie: Jo høyere startleie, jo lavere månedsleie

I tillegg til disse variable faktorene, må du betale 25 prosent moms på startleie og månedsleie når du leaser en bil. Denne utgiften kan imidlertid delvis oppveies fordi leasingselskapet i praksis slipper å betale moms når det kjøper bilen (fordi momsen kan fradragsføres over fire år).

La oss se på et forenklet eksempel på en leiekontrakt over 3 år (36 mnd):

 • 450 000 kr (Nybilpris til forbruker, inkluderer moms)
 • Minus 50 000 kr (Leasingselskapets eventuelle rabatt pluss fradrag av moms)
 • = 400 000 kr (Prisen leasingselskapet i praksis betaler for bilen)
 • Minus 250 000 kr (antatt verdi på bilen etter 3 år, såkalt restverdi )
 • = 150 000 kr (Differanse mellom prisen leasingselskapet betaler for bilen og antatt gjenstående verdi etter 3 år)
 • Pluss 50 000 kr (Etableringsgebyr, renter, fakturagebyrer og moms)
 • = 200 000 kr (Beløpet du må betale over 3 år, såkalt totalbeløp)
 • Dette beløpet fordeles mellom startleie/etableringsgebyr (f.eks. 50 000 kr) og månedsleie (150 000 kr)
 • Månedsleien fordeles over 36 måneder, noe som gir 4167 kr per måned.
 • I tillegg kommer eventuelle overkjørte kilometer og påkost.

Hvilke feller bør du passe deg for?

7. Hvilke feller bør du passe deg for?

Før du signerer en leasingkontrakt, bør du være oppmerksom på følgende sju fallgruber:

1. Du inngår en dyr og dårlig avtale

Den største fellen er selvsagt å signere en dårlig leasingavtale, der du betaler en altfor høy totalpris. Totalprisen består av startleie, etableringsgebyr og månedsleie for hele leieperioden. For å redusere risikoen for å ende opp med den dårlig avtale, bør du aldri velge første og beste leasingtilbud. I stedet bør du sette av tid til å kikke nærmere på mange tilbud. Det aller beste er om du lykkes med å innhente sammenlignbare tilbud fra flere aktører. Husk at det er totalprisen du må sammenligne, ikke månedsleien.

Hvordan unngå fellen: Innhent og vurder flere tilbud. Sammenlign totalpris.

2. Du glemmer å gjennomføre service

Forbrukerrådet anbefaler alle som er opptatt av driftssikkerhet og forutsigbarhet å følge bilens serviceintervaller. Hopper du over en service, øker risikoen for at kostbare feil oppstår. Samtidig øker risikoen for at garantikrav og reklamasjonskrav avvises. Hvis selger kan påvise årsakssammenheng mellom en oppstått feil og manglende service, vil ditt krav normalt avvises.

Hvis du velger å lease en bil, er det enda viktigere at du følger bilens serviceintervaller. Hopper du over service, risikerer du ikke bare ovennevnte problemstilling. I tillegg risikerer du å motta et pengekrav når leasingbilen skal leveres. Dette fordi en bil uten full servicehistorikk normalt vil ha en lavere verdi enn en bil med komplett stemplet servicehefte.

I tillegg til at du vil bli fakturert for dette verditapet, vil du måtte betale for servicene du har hoppet over.

Hvordan unngå fellen: Gjennomfør alle forskrevne servicer. Vær oppmerksom på at noen leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som skal brukes til service.

3. Bilen stjeles, brenner eller kondemneres

Hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres som følge av kollisjon, risikerer du å tape den såkalte startleien (også kalt forskudd, forskuddsleie, engangsbeløp, kontantandel). Selv om du som leasingtaker normalt selv betaler for bilforsikringen – og selv vil måtte betale eventuelle egenandeler og bonustap – vil forsikringsoppgjøret gå til bilens eier – leasingselskapet. De færreste leasingselskaper har ordninger som sikrer deg at du får tilbake deler av startleien i slike tilfeller. Noen leasingselskaper lover at du vil få med deg deler av startleien, men kun om du inngår en ny leasingkontrakt.

Hvordan unngå fellen: Inngå avtale med leasingselskap som lover at du får tilbake riktig andel av startleie ved kondemnering. Alternativt kjøp en forsikringsavtale som inneholder startleie-forsikring. Alternativt be om en leasingavtale uten startleie eller med så lav startleie som mulig.

4. Du blir nødt til å si opp kontrakten førtidig

Hvert år er det mange forbrukere som av ulike årsaker blir nødt til å tre ut av sine leasingavtaler før avtaleperioden utløper. I noen tilfeller er det økonomiske problemer som følge av arbeidsledighet eller skilsmisse som ligger bak. I andre tilfeller har det oppstått endrede bilbehov, eksempelvis som følge av familieforøkning. Hvis du blir nødt til å terminere avtalen, vil du tape startleien. I tillegg risikerer du å måtte betale for tap din oppsigelse påfører leasingselskapet, oppad begrenset til seks månedsleier etter at bilen er levert.

For å unngå dette, forsøker mange leasingtakere i stedet å få tak i en ny leietaker som er villig til å overta leasingavtalen, et såkalt debitorskifte. Det kan imidlertid være utfordrende å finne en ny leietaker som er villig til å overta avtalen og dermed forplikte seg til å betale samme månedsleie som deg. I motsetning til deg, som fikk utlevert en ny bil, vil neste leietaker jo overta en bruktbil. Å finne en ny leietaker som i tillegg er villig til å betale deg hele eller deler av startleien du opprinnelig betalte, kan være enda vanskeligere.

Hvordan unngå fellen: Tenk nøye gjennom bilbehov, familiesituasjon og privatøkonomi før du signerer en leasingavtale. Be om en leasingavtale uten startleie eller med så lav startleie som mulig.

5. Du kjører lenger enn avtalt

Når du leaser en bil, avtaler du en årlig kjørelengde med leasingselskapet, ofte 15 000 km per år. Hvis du eksempelvis bytter jobb eller flytter, oppstår en risiko for at du får behov for å kjøre mer enn avtalt. Hvis du kjører mer enn avtalt, uten å informere leasingselskapet, vil du måtte betale for såkalte overkjørte kilometer når du leverer bilen. Ved en pris på eksempelvis 2 eller 3 kr per kilometer, vil dette kunne bli kostbart. Et alternativ til å betale for overkjørte kilometer, er å kontakte leasingselskapet og be om å få oppjustert kjørelengden til neste trinn (typisk 5000 km mer per år). Hvis leasingselskapet aksepterer forespørselen, vil du måtte betale økt månedsleie.

Hvordan unngå fellen: Gjør en grundig analyse av ditt kjørelengde-behov før du avtaler kjørelengde.

6. Du får en stor påkost-regning

Når du leverer leasingbilen etter endt leieperiode, vil den bli taksert. Såkalt normal slitasje vil bli akseptert, men hvis du har påført bilen «unormal slitasje», vil du måtte betale såkalt påkost. Unormal slitasje kan være bulker, riper, steinsprut-skader på lakk og glass, skader på felger, nedslitte dekk, skader på interiør samt ubehagelig lukt grunnet røyking, hund eller katt. En del forbrukere har opp gjennom årene mottatt ubehagelig høye påkost-regninger i sammenheng med innlevering av leasingbil. Problemet med store påkost-regninger har imidlertid avtatt fordi alle seriøse leasingselskaper i dag aksepterer bruk av en uavhengig tredjepartstakst hvis det skulle oppstå konflikt rundt påkost-beløpet.

Hvordan unngå fellen: Be om å få se leasingselskapets retningslinjer for unormal slitasje før du signerer kontrakten. Vurder om retningslinjene er lette å forstå og akseptable. Velg kun leasingselskaper som aksepterer bruk av uavhengig tredjepart ved uenighet om påkost. Behandle bilen minst like pent som om den skulle vært din egen. Unngå å røyke i bilen eller på andre måter skape luktproblemer. Vurder å reparere skader i god tid før bilen skal leveres. Da vil du få tid til å innhente og sammenligne tilbud fra flere verksteder. Vær oppmerksom på at noen leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som kan brukes. Undersøk om det kan lønne seg å ta skader over forsikringen. Hvis du av erfaring vet at du behandler biler på en måte som gir hard slitasje, bør du tenke grundig over om leasing er noe for deg.

7. Gjelder kun elbiler: Du må betale moms på månedsleien

OPPDATERT 16.12.20: Etter søknad fra Norge har ESA godkjent momsfritak for elbiler ut 2022. Om ønskelig kan imidlertid Stortinget innføre full eller delvis moms for elbiler før utgangen av 2022.

For å fremme leasing av elbiler, innførte myndighetene den 1. juli 2015 momsfritak på elbil-leasing. Det betyr at elbil-leasere siden den gang har sluppet å betale moms på startleie og månedsleie. Dette momsfritaket er imidlertid avhengig av godkjenning fra ESA (EFTA Surveillance Authority). ESA har foreløpig kun godkjent momsfritak ut 2020. Det er derfor en risiko for at det innføres 25 prosent moms på elbil-leasing fra og med 1. januar 2021, noe som vil fordyre månedsleien.

Hvordan unngå fellen: Velg en elbil-leasingavtale med relativt kort varighet. For å unngå risikoen helt, må avtalen avsluttes før 1. januar 2021.

Lønner det seg å lease i 3 eller 4 år?

8. Lønner det seg å lease i 3 eller 4 år?

Det er umulig å gi et fasitsvar på dette spørsmålet.

Det vanligste er at privatleasingkontrakter løper over 3 år, men mange leasingselskaper tilbyr også 4-årskontrakter (noen tilbyr også 2 år). Årsaken til at det er så vanskelig å gi et fasitsvar på hva som lønner seg mest, er at to motstridende faktorer virker i hver sin retning.

Moms-faktoren

Leasingselskapene er momspliktige og kan dermed fradragsføre inngående moms i sine regnskaper. Dette er positivt for leasingselskapet. Moms-regelverket innebærer imidlertid at fradraget må fordeles over 4 år, noe som betyr at leasingselskapet må leie ut bilen i 4 år for å få fullt utbytte av momsfradraget. Det betyr, i hvert fall i teorien, at leasingselskapene vil gi deg det beste tilbudet hvis du velger å lease i 4 år.

Restverdi-faktoren

Det er imidlertid mange faktorer som påvirker prisen på en leasingavtale. En av de aller viktigste er restverdien.

Fordi ingen med sikkerhet kan vite hvor mye en bil vil være verdt som bruktbil noen år frem i tid, blir fastsettelse av restverdi i praksis erfaringsstøttet gambling. Hvis det settes en restverdi som i ettertid viser seg å være for høy, vil den som skal selge bilen (forhandler som har gitt restverdigaranti eller leasingselskap) tape når bilen skal selges. Dette betyr at en fornuftig aktør vil være svært forsiktig med å sette en høy restverdi.

Det å sette restverdi 3 år frem i tid er komplisert nok. Det å sette restverdi 4 år frem i tid er enda vanskeligere. Derfor kan vi anta at aktørene blir enda mer forsiktige med restverdi-fastsettelsen når det gjøres avtaler over 4 år.

Kan utligne hverandre

Det betyr i neste omgang at momsfordelen leasingselskapet oppnår ved å leie ut i 4 år fremfor 3 – og som kunne ha bidratt til en lavere månedsleie for deg – kan spises opp av en mer forsiktig restverdifastsettelse.

Bør du velge fast eller flytende rente?

9. Bør du velge fast eller flytende rente?

Det er ikke mulig å gi et fasitsvar på dette spørsmålet. Tilbys du en lav fastrente, bør du imidlertid velge denne.

Mange leasingselskaper bruker forutsigbarhet som hovedargument i sin markedsføring. Det kan selvsagt argumenteres for at leasing er mer forutsigbart enn å kjøpe sin egen bil, fordi du som leasingtaker slipper å bekymre deg over bilens annenhåndsverdi. Samtidig har du tilsynelatende en fast månedsleie å forholde deg til.

Månedsleien kan øke

Årsaken til at vi skriver «tilsynelatende», er at månedsleien ikke nødvendigvis er fast. Hvis leasingavtalen er basert på flytende renter, vil månedsleien øke om den generelle markedsrenten stiger. Enkelte leasingselskaper har i tillegg knyttet månedsleien opp mot selskapets egne rentebetingelser. Dette åpner for at selskapet kan heve din rente – og dermed månedsleie – hvis selskapets rentebetingelser svekkes – helt uavhengig av markedsrentene. Vær skeptisk til å signere en kontrakt med slike betingelser.

Fastrente

Hvis du er opptatt av størst mulig forutsigbarhet, bør du derfor velge et leasingselskap som tilbyr deg fastrente. Vær også nøye med å spesifisere at fastrenten skal gjelde i hele leasingperioden, ikke bare det første året eller de første tre årene i en fireårskontrakt.

Fastrente kan bli dyrere

Før du velger en fastrente-avtale, må du selvsagt også vurdere om fastrenten du tilbys er akseptabel. Du bør med andre ord ikke velge fastrente for enhver pris. Hvis du kan velge mellom en flytende rente med utgangspunkt i 1,0 prosent og en fastrente på 5,0 prosent, er sannsynligheten stor for at du vil betale en relativt høy «forsikringspremie» ved å velge fastrente.

Hvilken biltype er mest gunstig å lease?

10. Hvilken biltype er mest gunstig å lease?

Ladbare hybrider er svært gunstige å lease. Også hybrider uten ladekabel kan gi gunstige leasingpriser. Her forklarer vi hvorfor.

En nybils kundepris består i hovedsak av tre elementer:

 • Bilens grunnpris (som går til fabrikk, importør og forhandler)
 • 25 prosent moms på bilens grunnpris (som går til staten)
 • Engangsavgift (som går til staten) (Engangsavgiften er satt sammen av fire komponenter; vektavgift, CO2-avgift, NOx-avgift og vrakpantavgift)

Bilens grunnpris utløser altså moms. Dette i motsetning til engangsavgiften, som ikke utløser moms.

Høy momsandel er bra

Leasingselskapene er momspliktige og lov om merverdiavgift gir dem mulighet til å fradragsføre inngående moms i sine regnskaper. Dette er positivt for leasingselskapet, fordi det betyr at de i praksis ikke betaler moms på bilen. Dermed har vi følgende utgangspunkt: Jo høyere andel av kundeprisen som utgjøres av moms, jo bedre for leasingselskapet. Jo større andel av kundeprisen som utgjøres av engangsavgift, jo dårligere for leasingselskapet. La oss se på to forenklede eksempler:

Lik kundepris

Bil A: Bil A er en mellomstor bil med grunnpris (før moms og engangsavgift) på 300 000 kr. Det betyr at bilen utløser 75 000 kr i moms. Bil A har svært lave CO2-utslipp, noe som betyr svært mye for engangsavgiften (lave CO2-utslipp kan gi fratrekk i de andre avgiftene). Derfor utløser den kun 25 000 kr i engangsavgift. Det betyr at kundeprisen blir 400 000 kr. Kundeprisen er altså bare 100 000 kr høyere enn grunnprisen.

Bil B: Bil B er en mindre bil med grunnpris (før moms og engangsavgift) på 200 000 kr. Det betyr at den bare utløser 50 000 kr i moms. Men bil B har svært høye CO2-utslipp og utløser derfor hele 150 000 kr i engangsavgift. Det betyr at kundeprisen også for den mindre bilen blir 400 000 kr. Kundeprisen er altså 200 000 kr høyere enn grunnprisen.

Ulikt momsgrunnlag

De to bilene ender altså opp med lik kundepris. Bil A gir imidlertid leasingselskapet mulighet for å trekke fra 75 000 momskroner, mens bil B kun gir mulighet for å trekke fra 50 000 kr. Dermed har leasingselskapet 25 000 kr «å gå på» ved å tilby deg bil A fremfor bil B. Disse pengene kan leasingselskapet velge å bruke til å senke din månedsleie.

Leasingselskaper er altså glade i moms. Siden engangsavgiften ikke utløser moms, er det ønskelig at engangsavgiften er så lav som mulig.

Ladbare hybrider

Hvilke biltyper er det som har spesielt lav engangsavgift? Jo, ladbare hybrider. Årsaken er at CO2-utslipp for tiden er helt avgjørende for engangsavgiftens størrelse. Grunnet beregningsmåten for CO2-utslipp, er mange ladbare hybrider typegodkjent med CO2-utslipp ned mot null. Dermed utløser de knapt engangsavgift i det hele tatt. Ladbare hybrider egner seg altså særdeles godt for privatleasing. Også en del hybrider kommer godt ut av avgiftssystemet og er dermed gunstige å lease.

Elbilene

Hva med elbilen? Jo, elbilen stiller i en særstilling, fordi den ikke utløser moms i det hele tatt. Derfor var elbilen i utgangspunktet dårlig egnet for leasing. Nå har de blitt mer gunstige. Her forklarer vi hvorfor.

11. Kan du lease en elbil?

Ja, det er fullt mulig å lease en elbil.

Årsaken til at elbil-leasing lenge var lite aktuelt, er at elbilen har et særfritak for moms. Dermed utløser ikke elbilen inngående moms som leasingselskapet kan føre fradrag for. Dette gjør regnestykket mindre interessant for leasingselskapene.

Momsfritak på elbil-leasing

For å kompensere for dette, innførte myndighetene 1. juli 2015 momsfritak på leasing av elbil. Dette betyr at du slipper å betale moms på startleie og månedsleie. Dermed kan leasingselskapene likevel tilby avtaler som ikke fremstår som altfor dyre.

Legg merke til at det kun er momsfritak for selve bilen og fastmontert ekstrautstyr som leveres med bilen, ikke for ekstrautstyr som takstativ, skiboks, sykkelholder og lignende.

Momsfritaket på elbil-leasing er tidsbegrenset og står foreløpig til utgangen av 2020. Fra 1. januar 2021, kan elbil-leasingtakere risikere moms på månedsleien. OPPDATERT 16.12.20: Etter søknad fra Norge har ESA godkjent momsfritak for elbiler ut 2022. Om ønskelig kan imidlertid Stortinget innføre full eller delvis moms for elbiler før utgangen av 2022.

Kan du lease en bruktbil?

12. Kan du lease en bruktbil?

Ja, det er fullt mulig å lease en bruktbil, men ikke spesielt gunstig.

Som tidligere nevnt, er leasingselskapene momspliktige og kan dermed fradragsføre inngående moms i sine regnskaper. Dette er positivt for leasingselskapet og bidrar til at de kan tilby fristende leasingavtaler. Fradraget gjelder imidlertid kun når selskapet kjøper nye biler – og ikke for bruktbiler. Dette fordi «norske» bruktbiler ikke utløser moms (brukte biler importert fra utlandet utløser moms).

Når leasingselskapet ikke får fordelen av momsfradraget, vil dette tapet overføres på din månedsleie. Resultatet er at månedsleien fort kan bli like høy som ved leasing av en ny bil. Fordi et slikt tilbud ikke vil oppleves som spesielt interessant for deg, er det få leasingselskaper som tilbyr bruktbil-leasing.

Hvordan sammenligner du leasingavtaler?

13. Hvordan sammenligne leasingavtaler?

Det å kjøpe en ny bil, er relativt ukomplisert. Du velger bilmodell, farge og ekstrautstyr og ber et antall merkeforhandlere om pris inklusive vinterhjul, metallic lakk og leveringsomkostninger. Så sammenligner du tilbudene og velger det rimeligste.

Leasing er mer komplisert. Prisen du må betale vil nemlig avhenge av en rekke faktorer. Hvor lenge planlegger du å lease bilen? Hvor lang kjørelengde skal du betale for? Inneholder prisen metallic lakk, vinterhjul og frakt- og leveringsomkostninger? Hvordan endres prisen når du legger til ekstrautstyr? Er service inkludert i månedsleien? Hva med forsikring? Hvor stor er startleien versus månedsleien?

Bransjestandard for leasingavtaler

Derfor er det bra at Forbrukertilsynet har laget en bransjestandard for hvordan leasingavtaler skal markedsføres. Bransjestandarden tilsier at det skal informeres tydelig om startleie/etableringsgebyr, månedsleie og totalpris. Totalprisen skal vise hva du samlet i løpet av perioden betaler i etableringsgebyr, startleie og månedsleie. I tillegg skal bindingstid og kjørelengde oppgis. Leasingtilbud uten denne informasjonen må anses useriøse og bør ikke vurderes.

Viktig sammenligningsgrunnlag

Når du sitter med startleie/etableringsgebyr (f.eks. 50 000 kr), månedsleie (f.eks. 4167 kr) og totalpris (f. eks. 200 000 kr), samt kjørelengde (f. eks. 15 000 km per år) og løpetid (f.eks 36 mnd), så begynner du å nærme deg en mulighet for å kunne sammenligne ulike tilbydere.

Hva inngår i avtalen?

For å kunne sammenligne epler og epler, må du imidlertid også ta rede på hva som inngår og ikke inngår i de ulike avtalene, eksempelvis service, forsikring og dekkhotell. Dobbeltsjekk også at vinterhjul og frakt-/leveringsomkostninger ligger inne i totalprisen. Hvis det er aktuelt med ekstrautstyr, eksempelvis hengerfeste, skiboks eller lignende, bør du også finne hvor mye totalprisen øker hos de ulike tilbyderne. Det kan også være lurt å sjekke hvor mye du risikerer å måtte betale for såkalte overkjørte kilometer (kun aktuelt hvis du kjører utover avtalt kjørelengde). Sjekk også om selskapet er raust nok til å tilby kompensasjon for eventuelle underkjørte kilometer.

Totalprisen avgjør

Når du sammenligner tilbud, må du alltid ta utgangspunkt i totalprisen, ikke månedsleien. Du bør også se på totalprisen når du vurderer ekstrautstyr. 350 kr ekstra per måned for skinnseter høres eksempelvis ikke så ille ut, men når du ganger beløpet med 36 måneder, blir det plutselig 12 600 kr. Det er først når du ser hvordan utstyret påvirker totalprisen, at du har et skikkelig grunnlag for å vurdere tilbudet.

Hvordan bør du forsikre leasingbilen?

14. Hvordan bør du forsikre leasingbilen?

I noen leasingavtaler er forsikring inkludert i månedsleien. Det vanligste er imidlertid at du som leasingtaker selv har ansvaret for forsikring.

1. Kaskoforsikring

Selv om du tegner forsikring på egen hånd, er det viktig å være klar over at leasingselskapet – som jo eier bilen – stiller visse krav til hvilken forsikring du tegner. For det første forutsettes det at du tegner kaskoforsikring. For det andre vil mange leasingselskaper praktisere en øvre grense for hvor høy egenandel de tillater deg å velge.

Forsikringsattest

Når forsikringen er tegnet, vil forsikringsselskapet overføre en forsikringsattest til leasingselskapet, som kontrollerer at alt er i orden i henhold til deres retningslinjer. Sistnevnte tjeneste koster normalt en hundrelapp eller to og faktureres over din forsikringspremie.

Trafikkforsikringsavgiften

I likhet med alle andre, vil du som leasingtaker betale trafikkforsikringsavgiften – tidligere kalt årsavgiften – over forsikringspremien.

2. Startleie-forsikring

Som vi har vært inne på tidligere, er det en risiko for at du kan tape startleien hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller blir kondemnert av andre årsaker. Vår kartlegging viser at enkelte forsikringsselskaper nå tilbyr startleie-forsikring. Startleie-forsikringen er hos disse selskapene inkludert hvis du velger selskapets beste kasko-forsikring, ofte kalt Kasko Pluss, Kasko Super eller lignende.

3. Påkost-forsikring

Er du av den uheldige eller uvørne typen, kan en påkost-forsikring være noe å vurdere. Påkost-forsikring tilbys av enkelte leasingselskaper og forsikringsselskaper. Vær klar over at en slik forsikring selvsagt ikke er gratis. Før du tegner en påkost-forsikring, bør du derfor regne ut hva påkost-forsikringen vil koste deg over hele leieperioden. Vær også klar over at påkost-forsikring som regel har en øvre dekningsgrense – ofte mellom 30 000 og 40 000 kr, samt en egen dekningsgrense per skade – ofte mellom 4000 og 5000 kr. Påkost-forsikringer har normalt også egenandel på 4000 kr.

Kjørelengde

For øvrig; hvis du får behov for å øke kjørelengden i løpet av leasingperioden, må du huske å informere forsikringsselskapet om dette.

Må du utføre service på leasingbilen?

15. Må du utføre service på leasingbilen?

I henhold til leasingkontrakten har du vedlikeholdsplikt på leasingbilen.

Uansett om service er inkludert i månedsleien eller ikke, er det av avgjørende viktighet at du leverer bilen på service når bilens alder og/eller kjørelengde tilsier det.

Manglende service kan bli svært kostbart

Det å hoppe over service kan nemlig få store, økonomiske konsekvenser for deg. En bil som ikke har fått service i henhold til intervall, har større risiko for feil enn en bil som har fulgt serviceprogrammet. Dette må bilforhandleren opplyse om når bilen skal selges videre etter leasingperiodens utløp. Dermed vil bilens annenhåndsverdi reduseres, noe forhandleren vil kreve at du kompenserer for. I tillegg vil du måtte betale for servicen(e) du har hoppet over.

Hvor bør service og reparasjoner utføres?

Neste kapittel: Hvordan reduserer du risikoen for stor påkost?

16. Hvordan reduserer du risikoen for stor påkost?

Når du signerer en leasingkontrakt, skriver du under på at du blir erstatningspliktig om du påfører bilen såkalt unormal slitasje.

Unormal slitasje kan være alt fra bulker, riper og steinsprut-skader til utslitte dekk, ødelagte felger, sterk lukt og skader på interiøret. Hvis du påfører bilen unormal slitasje, må du belage deg på å betale såkalt påkost. Det skal forøvrig ikke betales mva på påkost, les mer her.

En del leasingtakere har opp gjennom årene opplevd å bli avkrevet heftige påkost-regninger. Hvordan skal du unngå å bli en av dem?

Studer retningslinjene for unormal slitasje

Før du signerer en leasingavtale, bør du be om å få se leasingselskapets retningslinjer for unormal slitasje. Retningslinjene bør være basert på bransjenormen utviklet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Finansieringsselskapenes Forening (Finfo). Malen finner du her. Hvis selskapet i tillegg tilbyr en mer detaljert, lett forståelig og skriftlig gjennomgang av normal og unormal slitasje, er dette positivt. NAF og Leaseplan er blant aktørene som har utviklet mer detaljerte maler for vurdering av unormal slitasje. Les gjennom retningslinjene og gjør en vurdering av hvor strenge de er.

Undersøk om uavhengig tredjepart aksepteres

Når leasingavtalen er avsluttet, leverer du bilen til bilforhandleren eller direkte til leasingselskapet. Disse har normalt egne takstmenn som vurderer unormal slitasje. Fordi det er grunn til å anta at disse takstmennene har større lojalitet til egen arbeidsgiver enn til deg, må vi anta at de i tvilstilfeller vil ende opp med å sende regningen til deg. Du bør derfor kun inngå leasingavtaler med aktører som aksepterer bruk av en uavhengig tredjepart, eksempelvis NAF, hvis du er uenig i påkost-vurderingen gjort av forhandler/leasingselskap. For å unngå unødige konflikter, har enkelte leasingselskaper kuttet ut egne takstmenn og bruker i stedet NAF til å vurdere unormal slitasje.

Reparere selv?

Hvis du er uheldig og påfører bilen riper, bulker, interiørskader eller andre kosmetiske skader, kan du vurdere å utbedre disse i god tid før bilen skal leveres. Dermed har du mulighet til å undersøke priser hos flere aktører og vil muligens slippe billigere unna enn hvis du leverer bilen med skader. Vær imidlertid klar over at du må betale merverdiavgift (mva) når du selv bestiller reparasjonen hos et verksted. Hvis du utsetter reparasjonene til bilen skal leveres og får en påkostfaktura, vil du slippe å betale mva. For at det skal lønne seg å reparere bilen før innlevering, må prisen du innhenter være minst 25 prosent lavere enn den aktuelle påkost-satsen.

Er skadene store, bør du også vurdere om du skal ta dem over kaskoforsikringen. Vær imidlertid nøye med å velge et seriøst verksted. Hvis ikke kan du risikere at takstmannen ved innlevering av bilen konkluderer med at skaden ikke er tilstrekkelig utbedret og at den dermed må repareres på nytt. Vær klar over at enkelte leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som kan brukes.

Påkost-forsikring

Enkelte leasingselskaper og forsikringsselskaper tilbyr nå forsikring mot påkost. Er du av den uheldige eller uvørne typen, kan en slik forsikring være noe å vurdere. Vær klar over at en slik forsikring selvsagt ikke er gratis. Før du tegner en påkostforsikring, bør du derfor regne ut hva påkost-forsikringen vil koste deg over hele leieperioden. Vær også klar over at påkostforsikring som regel har en øvre dekningsgrense – ofte mellom 30 000 og 40 000 kr, samt en egen dekningsgrense per skade – ofte mellom 4000 og 5000 kr. Påkost-forsikringer har normalt også egenandel på 4000 kr.

Ta godt vare på bilen

Til syvende og sist, så er det beste om du kan levere bilen tilbake i god stand. Derfor er det viktigste tipset å behandle bilen minst like pent som om den skulle vært din egen.

Hva skjer hvis du ikke betaler månedsleien?

17. Hva skjer hvis du ikke betaler månedsleien?

Det er svært viktig alltid å betale månedsleien i tide.

De fleste leasingselskaper har kontraktsfestet at manglende betaling av månedsleie gir selskapet rett til å si opp avtalen. Som vi forklarer i neste kapittel, kan det bli kostbart for deg hvis selskapet sier opp avtalen.

18. Hvordan kommer du deg ut av en leasingavtale?

En leasingavtale er i utgangspunktet gjeldende for det antall år du binder deg for, normalt 3 eller 4. Hvis du vil ut av leasingavtalen før det, kan dette bli  kostbart.

Leasingselskapet vil beregne hvor store økonomiske tap din oppsigelse påfører dem og vil kreve at du dekker deres tap. Det samme gjelder om selskapet sier opp avtalen som følge av manglende innbetalinger av månedsleie.

Helt fullstendig galt kan det imidlertid ikke gå. Bransjestandarden tilsier at du aldri kan pålegges å dekke mer enn 6 fulle månedsleier etter at bilen er levert – pluss innbetalt startleie. Legg imidlertid merke til at at leieavtalen må ha pågått i minimum 6 måneder før overnevnte regel trer i kraft – og at selskapet har anledning til å operere med én måneds oppsigelsesfrist.

Lav startleie tryggest

Legg merke til at regelen om at du maksimalt må ut med 6 månedsleier (etter at leieforholdet har vart i 6 måneder) gjelder uavhengig av hvor høy startleie du har betalt. Det betyr at du, hvis du ikke har betalt startleie, aldri vil risikere å betale mer enn 6 månedsleier (etter at leieforholdet har vart i 6 måneder). Har du betalt startleie, risikerer du å tape både denne og 6 månedsleier (etter at leieforholdet har vart i 6 måneder). Dette er – sammen med risikoen for tyveri, brann og kondemnering av andre årsaker, et argument for å betale lavest mulig startleie (selv om det er mulig å forsikre seg mot startleietap ved kondemnering).

Debitorskifte

Det vanligste er imidlertid å forsøke å få overført leasingavtalen til en annen leasingtaker, et såkalt debitorskifte. Hvis du klarer å finne en annen leasingtaker som er villig til å overta dine forpliktelser – og denne leasingtakeren godkjennes av leasingselskapet – er det mulig å komme seg ut av en leasingavtale uten altfor store tap. Det å finne en leasingtaker som både er villig til å overta din månedsleie og å betale deg en startleie, kan være utfordrende. Det er derfor en risiko for at din startleie går tapt.

Legg merke til at det finnes egne aktører som har spesialisert seg på å bistå leasingkunder med å finne nye leietakere. Dette er selvsagt en tjeneste disse aktørene tar seg betalt for.

Kan du kjøpe leasingbilen når leieavtalen utløper?

19. Kan du kjøpe ut leasingbilen når leieavtalen utløper?

Verken leasingselskapet eller bilforhandleren har lov til å avtale med deg at du skal kjøpe ut bilen etter endt leasingkontrakt, såkalt utkjøp.

Når det er sagt, så er det selvsagt ikke noe i veien for at du kan be forhandleren som overtar bilen, om å få kjøpe den. Forhandleren står imidlertid fritt til å avvise ditt ønske. Vår erfaring er at utkjøp er et relativt sjeldent fenomen.

Hvorfor har privatleasing blitt så populært de siste årene?

20. Hvorfor har privatleasing blitt så populært?

Det er flere årsaker til at privatleasing har blitt så voldsomt populært de siste årene.

Én faktor er det lave rentenivået, en annen faktor er begrensningene i den nye boliglånsforskriften som ble innført 1. januar 2017. Forskriften fastslår at en forbrukers samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto årsinntekt. Mens et klassisk billån regnes som en del av samlede lån, regnes en leasingavtale ikke inn i dette regnestykket. Forbrukere som allerede har nådd sin belåningsgrense vil ikke bli innvilget billån – men vil kunne få en leasingavtale.

Usikker annenhåndsverdi

En tredje årsak er at mange forbrukere opplever stor forvirring knyttet til hvilke bilteknologier som lønner seg – og ikke lønner seg – å satse på. I dag gis elbiler både kjøpsfordeler (fritak for moms og engangsavgift) og bruksfordeler (fritak for bompenger, lav årsavgift, gratis kommunal parkering og lading, adgang til kollektivfelt), mens ladbare hybrider og hybrider gis kjøpsfordeler (lav engangsavgift). Ingen vet imidlertid hvor lenge disse ordningene vil vare og hva som vil skje med annenhåndsverdiene om ordningene endres.

På samme måte er det knyttet stor usikkerhet til i hvilken grad dieselbiler vil tillates i byer i fremtiden.

Risiko flyttes – mot en kostnad

Denne usikkerheten gjør det risikabelt å kjøpe en bil til flere hundre tusen kroner – og er sannsynligvis en viktig årsak til at mange forbrukere velger leasing. Gjennom leasing oppnår du å flytte risikoen over på leasingselskapet, eller en forhandler som gjør en gjenkjøpsavtale med leasingselskapet. Vær imidlertid klar over at en oppegående aktør selvsagt vil ta seg betalt for å overta denne risikoen. Dette gjøres ved å sette en forsiktig restverdi.

Kommer privatleasing til å endre seg i nærmeste fremtid?

21. Kommer privatleasing til å endre seg i nærmeste fremtid?

Det er mye som tilsier at privatleasing er på vei mot å bli et stadig mer omfattende produkt.

For eksempel blir det stadig vanligere at leasingselskapene tilbyr forsikring og service integrert i månedsleien. Det finnes også leasingselskaper som legger hjulskift og dekkhotell inn i leasingavtalen. Enkelte aktører leker med tanken om å hente og levere bilen hos leasingtaker i sammenheng med service og hjulskift.

Noen leasingselskaper tilbyr allerede sine leasingtakere å bytte bil i løpet av leieperioden, mens andre tilbyr deg å prøve ut andre bilmodeller en kortere periode i løpet av leasingperioden.

Flere aktører med kompetanse på bilmarkedet har spådd at privatleasing vil bevege seg i retning av åpne leieavtaler, der leietaker tilbys å leie bilen for kortere perioder, eksempelvis noen få måneder.

Her finner du svar på enda flere spørsmål, deriblant om du kan videreutleie leasingbilen eller bytte den ut i løpet av leieperioden.

22. Oppsummert: Partene i en leasingavtale

Vanligvis er det tre parter i en leasingavtale:

1. Leasingselskapet

Vurderer bilpris og restverdi satt av bilforhandler. Kjøper bilen av bilforhandler. Leier den ut til leietaker. Selger bilen tilbake til bilforhandler til en på forhånd avtalt pris når leieperioden er over. Har eiendomsrett over bilen i leasingperioden.

2. Forhandleren

Tilbyr en bil til en gitt pris og lover å kjøpe den tilbake for en annen pris (restverdi) et gitt antall måneder frem i tid. Selger bilen til leasingselskapet. Kjøper den tilbake etter leasingperioden. Selger den så til en ny kunde.

3. Leasingtakeren

Leier bilen av leasingselskapet et gitt antall måneder. Leverer bilen tilbake til bilforhandler etter endt leieperiode.

Enkelte leasingselskaper tar imidlertid restverdiansvaret selv. I slike tilfeller er det kun to parter i avtalen:

1. Leasingselskapet

Forhandler frem bilpris hos forhandler. Kjøper bilen og har eiendomsrett over bilen i leasingperioden. Leier den ut til leietaker. Selger bilen etter at leieperioden er over.

2. Leasingtakeren

Leier bilen av leasingselskapet et gitt antall måneder. Leverer bilen tilbake til leasingselskap etter endt leieperiode.

Her gir vi deg en kortfattet oversikt over priselementene i en leasingavtale.

23. Oppsummert: Priselementene i en leasingavtale

Totalpris

Det totale beløpet du må betale i løpet av hele leasingperioden. Omfatter følgende priselementer:

Startleie: Betales ved signering av kontrakt. Kan være alt fra 0 til 15 prosent av bilens kundepris som ny. Ofte 10–12 prosent

Etableringsgebyr: Betales ved signering av kontrakt. Ofte rundt 5000 kr

Månedsleie: Betales månedlig i hele leasingperioden, som regel forskuddsvis. Omfatter nedbetaling, rente og termingebyrer (samt en nedbetaling av deler av bilens moms om avtalen er kortere enn 4 år, såkalt «reversert moms»).

Merverdiavgift (moms): Det legges moms på alle overnevnte elementer.

Her gir vi deg en oversikt over viktige ord og begreper som du høyst sannsynlig vil treffe på i leasingverdenen.

24. Oppsummert: Viktige begreper

Restverdi: Kalles også gjenkjøpspris. Verdien leasingbilen antas å ha etter at leasingperioden er avsluttet. Betales normalt av bilforhandler til leasingselskap etter avsluttet leieperiode. Jamfør restverdigaranti/gjenkjøpsgaranti som innebærer at forhandleren garanterer leasingselskapet en gitt pris etter avsluttet leieperiode.

Startleie: Kalles også kontantandel, engangsbeløp og innskudd. Penger du betaler ved inngåelse av leasingkontrakten.

Unormal slitasje: Slitasje og skader på leasingbilen utover det leasingselskapet har definert som normal slitasje. Utløser påkost, se under.

Overkjørte kilometer: Kilometer kjørt i løpet av leasingperioden utover avtalt kjørelengde. Det motsatte av underkjørte kilometer.

Påkost: Penger du betaler for unormal slitasje du har påført bilen i løpet av leasingperioden.

Debitorskifte: Leasingavtalen overføres fra leasingtaker som inngikk avtalen (debitor) til en annen leietaker (ny debitor).

Vedlikeholdsplikt: Plikten leasingtaker har til å ivareta bilen, deriblant ved å gjennomføre service, reparere, vaske og polere.

Bruksrett: Retten til å bruke bilen i en gitt periode. Gitt av leasingselskapet, som har eiendomsretten til bilen.

Reversert moms: Leasingselskapene er momspliktige og kan dermed fradragsføre inngående moms i sine regnskaper. Dette er positivt for leasingselskapet. Moms-regelverket innebærer imidlertid at fradraget må fordeles over 4 år, noe som betyr at leasingselskapet må leie ut bilen i 4 år for å få fullt utbytte av momsfradraget. Hvis leieavtalen er kortere enn 4 år – for eksempel 3 år – må selskapet betale en andel av bilens moms. Denne andelen vil belastes kunden og kalles «reversert moms».

Her finner du svar på enda flere spørsmål, deriblant om du kan videreutleie leasingbilen eller bytte den ut i løpet av leieperioden.

25.  Flere spørsmål og svar

Hvem kan kjøre leasingbilen?

De aller fleste leasingselskaper overlater til deg og ditt forsikringsselskap å bestemme hvem som kan kjøre leasingbilen. Det betyr at eventuelle begrensninger i forsikringsavtalen – for eksempel knyttet til alder – normalt er eneste begrensning.

Kan du videreutleie leasingbilen?

Mange leasingselskaper har kontraktfestet at videreutleie er ulovlig. Det finnes imidlertid leasingselskaper som tillater videreutleie gjennom eksempelvis Nabobil.

Kan du bytte ut bilen i løpet av leasingperioden?

Det er uvanlig at du kan bytte bil i løpet av leasingperioden. Det finnes imidlertid aktører som tilbyr deg å bytte bil i løpet av leieperioden mot å betale et gebyr.

Er du fullt ut dekket av nybilgaranti når du leaser en bil?

Ja. En leasingbil har de samme garantiordningene som om du skulle ha kjøpt bilen selv. I Forbrukerrådets store bilgarantiguide får du full oversikt over hvilke garantivilkår som gjelder for de ulike bilmerkene i Norge.

Kan du kjøre bilen utenfor ordinær vei?

Nei. Da aller fleste leasingselskaper har kontraktsfestet at du ikke kan kjøre bilen utenfor ordinær vei, og at bilen ikke kan brukes til motorsport eller lignende.

Hva bør du tenke på når det gjelder bompenger og bøter?

Når du inngår en leasingavtale, bør du så raskt som mulig skaffe deg en bombrikke fra Autopass, slik at fakturaene for bompasseringer sendes til deg.

Gjør du ikke det, vil fakturaene sendes til bilens eier, leasingselskapet. Leasingselskapet vil normalt fakturere et behandlingsgebyr for å videresende fakturaer til deg.

Det samme gjelder parkeringsbøter. Disse bør betales innen fristen, hvis ikke vil det sendes en purring til leasingselskapet. Selskapet vil i neste omgang fakturere deg med et videreformidlingsgebyr.

Må du vaske og polere leasingbilen?

I henhold til leasingkontrakten har du vedlikeholdsplikt på bilen.

Det varierer i hvor stor grad vedlikeholdsplikten er spesifisert i kontraktene. Vi har ikke funnet leasingselskaper som eksplisitt krever at du må vaske og polere bilen i henhold til gitte intervaller.

I «Retningslinjer for unormal slitasje» fra Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Finansieringsselskapenes Forening (Finfo), anbefales det sterkt at du vasker bilen minimum månedlig, at du polerer bilen minimum 2 ganger i året og at du «regelmessig» støvsuger og vasker bilen innvendig.

Før du signerer kontrakten, bør du undersøke om leasingselskapet nøyer seg med nevnte anbefalinger, eller om de stiller tydeligere krav til vask og polering.

Ta vare på bilen

Uansett hva leasingselskapet anbefaler eller krever, bør du være forsiktig med å hoppe fullstendig bukk over vask og vedlikehold. Lakk, felger og understell vil være blant elementene som vurderes når bilen leveres. I verste fall vil manglende vask og polering kunne gi konsekvenser i form av påkost-krav.

Hvorfor skal du ikke se deg blind på en lav månedsleie?

Det er svært viktig at du aldri ser deg blind på månedsleien. Som vi forteller her, så er det totalprisen du bør forholde deg til.

En av årsakene til at det er så viktig å forholde seg til totalprisen – og ikke månedsleien – er at månedsleie kan manipuleres. Dette fordi en leasingavtale består av flere priselementer. Ved å sjonglere med disse elementene, kan månedsleien senkes – og den lave månedsleien kan brukes aktivt i markedsføringen.

 • Det settes en kunstig lav kilometerbegrensning, for eksempel 8000 km (det vanlige er 15 000 km). Før signering informeres du om at det kanskje kan lønne seg å velge en høyere kjørelengde, noe som innebærer at månedsleien stiger kraftig.
 • Du tilbys en ribbet og lite attraktiv bilmodell uten at dette tydelig fremgår. Før signering informeres du om at det lønner seg å gå opp et utstyrsnivå eller to, noe som innebærer at månedsleien stiger kraftig.
 • Det lages et tilbud som ikke inkluderer essensielle elementer som vinterhjul, metallic lakk og frakt/leveringsomkostninger. Når disse elementene legges til før signering, stiger månedsleien.
 • Det settes en kunstig høy startleie, for eksempel 20 prosent av bilens verdi (det vanlige er 10–12 prosent). Hvis du i stedet ber om slippe unna med 10 prosent startleie, stiger månedsleien kraftig.
 • Du tilbys en kampanjerente, og du tror at denne gjelder i hele leasingperioden. Men egentlig gjelder den bare de første tre månedene. (Vær klar over at også seriøse aktører tilbyr kampanjerenter som ikke nødvendigvis varer i hele leieperioden, les mer her)

Hvor bør service og reparasjoner utføres?

Før du signerer kontrakten, bør du undersøke hvilke krav som stilles til hvor service og eventuelle reparasjoner skal utføres.

Enkelte leasingselskaper nøyer seg med å kreve at du bruker verksteder som er godkjent av myndighetene. Andre krever at du må bruke merkeverksted. Det finnes også leasingselskaper som forlanger at du må bruke verkstedet til bilforhandleren de har gjenkjøpsavtale med. For å slippe potensielle konflikter og unødvendige utgifter, er det viktig at du overholder leasingselskapets føringer.

Kompetanse og dokumentasjon viktig

Hvis leasingselskapet aksepterer at du bruker et hvilket som helst godkjent verksted, er det viktig at du forsikrer deg om at det aktuelle verkstedet har kompetanse på akkurat «din» leasingbil, at fabrikkens instruksjoner følges, og at verkstedet gir deg skikkelig, skriftlig dokumentasjon på at samtlige foreskrevne servicepunkter er utført.

 Konfliktpotensial

Hvorfor er dette så viktig: Jo, hvis et verksted grunnet manglende kompetanse eller slurv hopper over ett eller flere servicepunkter – og dette senere fører til feil eller skader på bilen – risikerer du at ditt garantikrav avvises i den perioden du disponerer bilen. I aller verste fall risikerer du også å bli konfrontert med feil som oppstår etter endt leasingperiode.

Også merkeverksteder kan slurve og gjøre feil, men hvis service er gjort hos et merkeverksted, vil merkeverksted/importør måtte ta ansvar for den mangelfulle servicen.

Karosseriskader

Det er også viktig at eventuelle lakk- og karosseriskader repareres på en fagmessig måte. Hvis ikke, risikerer du at takstmannen ved innlevering krever at arbeidet må gjøres på nytt, og at du må betale for dette gjennom påkost.

Kan du lease en MC?

Ja, det finnes aktører som tilbyr leasing av motorsykkel.

Forbrukerrådet har i denne omgang ikke undersøkt om det finnes spesielle problemstillinger knyttet til leasing av MC. De aller fleste poengene i denne guiden vil imidlertid også gjelde ved leasing av motorsykkel.

Skal det betales moms på påkost

Nei. Påkostregningen din skal ikke belastes med merverdiavgift (mva), oftest kalt moms.

Jogrim Aabakken.Foto

Jogrim Aabakken

Evaluering og læring

 

Slik bruker du guiden

Denne guiden har 25 underkapitler som tar for seg ulike temaer.

I kapittel 1 forklarer vi hva privatleasing egentlig er.

I kapittel 2 har vi samlet våre viktigste tips.

I kapittel 7 får du oversikt over de viktigste fellene du bør være klar over.

Kapitlene 22, 23 og 24 oppsummerer parter, priselementer og begreper.

Kapittel 25 gir svar på spørsmål som ikke har fått egne kapitler.

Vi har også laget en huskeliste, samt en tabell som viser fordeler og ulemper ved privatleasing.

Abonner på vårt nyhetsvarsel