Guide

Privatleasing: Her er fellene du må passe deg for

Er du blant de mange som vurderer å lease din neste bil? Ikke signer kontrakten før du har lest denne artikkelen.

(Publisert: 22. oktober 2018, sist oppdatert: 16. desember 2020)

Stadig flere forbrukere velger privatleasing fremfor å kjøpe bil. I fjor ble det inngått 34 000 private leasingkontrakter, en økning på hele 36 prosent sammenlignet med 2016. Og det meste tyder på at privatleasing vil fortsette å øke i popularitet.

Lavt kunnskapsnivå

Men hvor mange forbrukere kjenner egentlig til hva en leasingavtale innebærer av rettigheter, plikter og risiko? Forbrukerrådet har grunn til å tro at mange forbrukeres kunnskaper om privatleasing er begrensede. Dette er bakgrunnen for at Forbrukerrådet vil publisere en stor privatleasing-guide mandag 22. oktober. Vi har fått hjelp av de aller dyktigste aktørene på feltet og vil gi deg oversikt over både fordeler og ulemper ved leasing. I tillegg har vi som målsetting å gi deg svar på alle spørsmål som kan dukke opp i sammenheng med privatleasing. Målet med guiden er at den skal bli et nyttig verktøy for alle som vurderer privatleasing.

Sju potensielle feller

Dagens artikkel er ment for deg som allerede har bestemt deg for å lease. Forbrukerrådets kartlegging har nemlig vist at det finnes en del potensielle snubletråder i leasingverdenen. Disse snubletrådene kan i verste fall føre til ubehagelige, økonomiske overraskelser. Før du signerer en leasingkontrakt, bør du derfor være oppmerksom på følgende potensielle fallgruver:

1. Du inngår en dyr og dårlig avtale

Den største fellen er selvsagt å signere en dårlig leasingavtale, der du betaler en altfor høy totalpris. Totalprisen består av startleie, etableringsgebyr og månedsleie for hele leieperioden. For å redusere risikoen for å ende opp med en dårlig avtale, bør du aldri velge første og beste leasingtilbud. I stedet bør du sette av tid til å kikke nærmere på mange tilbud. Det aller beste er om du lykkes med å innhente sammenlignbare tilbud fra flere aktører. Husk at det er totalprisen du må sammenligne, ikke månedsleien.

Hvordan unngå fellen: Innhent og vurder flere tilbud. Sammenlign totalpris.

2. Du glemmer å gjennomføre service

Forbrukerrådet anbefaler alle som er opptatt av driftssikkerhet og forutsigbarhet å følge bilens serviceintervaller. Hopper du over en service, øker risikoen for at kostbare feil oppstår. Samtidig øker risikoen for at garantikrav og reklamasjonskrav avvises. Hvis selger kan påvise årsakssammenheng mellom en oppstått feil og manglende service, vil ditt krav normalt avvises.

Hvis du velger å lease en bil, er det enda viktigere at du følger bilens serviceintervaller. Hopper du over service, risikerer du ikke bare ovennevnte problemstilling. I tillegg risikerer du å motta et pengekrav når leasingbilen skal leveres. Dette fordi en bil uten full servicehistorikk normalt vil ha en lavere verdi enn en bil med komplett stemplet servicehefte.

I tillegg til at du vil bli fakturert for dette verditapet, vil du måtte betale for servicene du har hoppet over.

Hvordan unngå fellen: Gjennomfør alle forskrevne servicer. Vær oppmerksom på at noen leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som skal brukes til service.

3. Bilen stjeles, brenner eller kondemneres

Hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres som følge av kollisjon, risikerer du å tape den såkalte startleien (også kalt forskudd, forskuddsleie, engangsbeløp, kontantandel). Selv om du som leasingtaker normalt selv betaler for bilforsikringen, og selv vil måtte betale eventuelle egenandeler og bonustap, vil forsikringsoppgjøret gå til bilens eier – leasingselskapet. De færreste leasingselskaper har ordninger som sikrer deg at du får tilbake deler av startleien i slike tilfeller. Noen leasingselskaper lover at du vil få med deg deler av startleien, men kun om du inngår en ny leasingkontrakt.

Hvordan unngå fellen: Inngå avtale med leasingselskap som lover at du får tilbake riktig andel av startleie ved kondemnering. Alternativt kjøp en forsikringsavtale som inneholder startleie-forsikring. Alternativt be om en leasingavtale uten startleie eller med så lav startleie som mulig.

4. Du blir nødt til å si opp kontrakten førtidig

Hvert år er det mange forbrukere som av ulike årsaker blir nødt til å tre ut av sine leasingavtaler før avtaleperioden utløper. I noen tilfeller er det økonomiske problemer som følge av arbeidsledighet eller skilsmisse som ligger bak. I andre tilfeller har det oppstått endrede bilbehov, eksempelvis som følge av familieforøkning. Hvis du blir nødt til å terminere avtalen, vil du tape startleien. I tillegg risikerer du å måtte betale for tap din oppsigelse påfører leasingselskapet, oppad begrenset til seks månedsleier etter at bilen er levert.

For å unngå dette, forsøker mange leasingtakere i stedet å få tak i en ny leasingtaker som er villig til å overta leasingavtalen, et såkalt debitorskifte. Det kan imidlertid være utfordrende å finne en ny leasingtaker som er villig til å overta avtalen, og dermed forplikte seg til å betale samme månedsleie som deg. I motsetning til deg, som fikk utlevert en ny bil, vil neste leasingtaker jo overta en bruktbil. Å finne en ny leasingtaker som i tillegg er villig til å betale deg hele eller deler av startleien du opprinnelig betalte, kan være enda vanskeligere.

Hvordan unngå fellen: Tenk nøye gjennom bilbehov, familiesituasjon og privatøkonomi før du signerer en leasingavtale. Be om en leasingavtale uten startleie eller med så lav startleie som mulig.

5. Du kjører lenger enn avtalt

Når du leaser en bil, avtaler du en årlig kjørelengde med leasingselskapet, ofte 15 000 km per år. Hvis du eksempelvis bytter jobb eller flytter, oppstår en risiko for at du får behov for å kjøre mer enn avtalt. Hvis du kjører mer enn avtalt, uten å informere leasingselskapet, vil du måtte betale for såkalte overkjørte kilometer når du leverer bilen. Ved en pris på eksempelvis 2 eller 3 kr per kilometer, vil dette kunne bli kostbart. Et alternativ til å betale for overkjørte kilometer, er å kontakte leasingselskapet og be om å få oppjustert kjørelengden til neste trinn (typisk 5000 km mer per år). Hvis leasingselskapet aksepterer forespørselen, vil du måtte betale økt månedsleie.

Hvordan unngå fellen: Gjør en grundig analyse av ditt kjørelengde-behov før du avtaler kjørelengde.

6. Du får en stor påkost-regning

Når du leverer leasingbilen etter endt leieperiode, vil den bli taksert. Såkalt normal slitasje vil bli akseptert, men hvis du har påført bilen «unormal slitasje», vil du måtte betale såkalt påkost. Unormal slitasje kan være bulker, riper, steinsprut-skader på lakk og glass, skader på felger, nedslitte dekk, skader på interiør samt ubehagelig lukt grunnet røyking, hund eller katt. En del forbrukere har opp gjennom årene mottatt ubehagelig høye påkost-regninger i sammenheng med innlevering av leasingbil. Problemet med store påkost-regninger har imidlertid avtatt fordi alle seriøse leasingselskaper i dag aksepterer bruk av en uavhengig tredjepartstakst hvis det skulle oppstå konflikt rundt påkost-beløpet.

Hvordan unngå fellen: Be om å få se leasingselskapets retningslinjer for unormal slitasje før du signerer kontrakten. Vurder om retningslinjene er lette å forstå og akseptable. Velg kun leasingselskaper som aksepterer bruk av uavhengig tredjepart ved uenighet om påkost. Behandle bilen minst like pent som om den skulle vært din egen. Unngå å røyke i bilen eller på andre måter skape luktproblemer. Vurder å reparere skader i god tid før bilen skal leveres. Da vil du få tid til å innhente og sammenligne tilbud fra flere verksteder. Vær oppmerksom på at noen leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som kan brukes. Undersøk om det kan lønne seg å ta skader over forsikringen. Hvis du av erfaring vet at du behandler biler på en måte som gir hard slitasje, bør du tenke grundig over om leasing er noe for deg.

7. Gjelder kun elbiler: Du må betale moms på månedsleien

OPPDATERT 16.12.20: Etter søknad fra Norge har ESA godkjent momsfritak for elbiler ut 2022. Om ønskelig kan imidlertid Stortinget innføre full eller delvis moms for elbiler før utgangen av 2022.

For å fremme leasing av elbiler, innførte myndighetene den 1. juli 2015 momsfritak på elbil-leasing. Det betyr at elbil-leasere siden den gang har sluppet å betale moms på startleie og månedsleie. Dette momsfritaket er imidlertid avhengig av godkjenning fra ESA (EFTA Surveillance Authority). ESA har foreløpig kun godkjent momsfritak ut 2020. Det er derfor en risiko for at det innføres 25 prosent moms på elbil-leasing fra og med 1. januar 2021, noe som vil fordyre månedsleien.

Hvordan unngå fellen: Velg en elbil-leasingavtale med relativt kort varighet. For å unngå risikoen helt, må avtalen avsluttes før 1. januar 2021.

Følg med, mandag 22. oktober publiserer Forbrukerrådet Den store privatleasing-guiden.

Kilder: Autolease/DNB, BMW Financial Services, Leaseplan, Nordea Finance, Santander Consumer Bank, Toyota Financial Services, Volkswagen Møller Bilfinans, Norges Bilbransjeforbund, Gjensidige, If, SpareBank 1

Jogrim Aabakken.Foto

Jogrim Aabakken

Evaluering og læring

7 potensielle privatleasing-feller

1. Dyr avtale

2. Manglende service

3. Tyveri, brann, kondemnering

4. Førtidig oppsigelse

5. Endret kjørelengde-behov

6. Stor påkost

7. Elbil: Moms på månedsleie

Abonner på vårt nyhetsvarsel