Klagemuligheter


Fungerte ikke det du kjøpte som det skulle? Her finner du informasjon om hvor kan klage.

Klag først til selger

Forsøk først å løse saken med selger. Hvis dere ikke kommer til enighet, bør du klage skriftlig. Send med kvittering og eventuell annen dokumentasjon. Dette bidrar til å redusere misforståelser, og du kan senere bevise at du klaget i tide. Husk svarfrist, og bruk gjerne et av Forbrukerrådets klagebrev.

Ta saken til mekling hos Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet kan mekle hvis du ikke blir enig med selger (både næringsdrivende og privatpersoner). OBS! Sjekk først nedenfor at saken din ikke skal til en av klagenemndene.

Hvis meklingen ikke fører frem, kan du ta saken videre til Forbrukerklageutvalget (FKU). FKU er et domstollignende organ som avgjør tvister i saker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Utvalget kan også avgjøre tvister mellom privatpersoner i saker som gjelder kjøp av varer.

Klag til klagenemnd

Det finnes klagenemnder innenfor en rekke områder. Hvis saken faller inn under en av disse, må du ta saken dit. Du finner mer om hvordan du går frem på nemndenes nettsider. Klagebehandlingen er som hovedregel gratis.

Klage på varer og tjenester kjøpt i utlandet

Hvis du du ønsker å klage på kjøp fra en næringsdrivende i EU/EØS, kan du ta saken til Forbruker Europa (FE). Forbruker Europa er Forbrukertilsynets kontor for handel på tvers av landegrensene, og en del av det europeiske nettverket av forbrukerkontorer.

I resten av verden er det store variasjoner når det gjelder klagemuligheter. Her er det også viktig å sjekke vilkårene til butikken. Hvis du ikke kommer noen vei med selger og har betalt med kort, kan du klage til banken din (se mer informasjon nedenfor).

Klag til banken

Du kan også klage til kortutsteder (som regel banken din) hvis du har betalt med kredittkort og selger ikke ordner opp. Kortreklamasjon gjelder ved kjøp av varer og tjenester, og omfatter både feil og mangler, forsinkelser, avlysninger, kanselleringer og svindel.

Både Visa og MasterCard har tilsvarende rettigheter i sine avtaler for debetkort. Vær oppmerksom på at prosessen frem mot refusjon mer komplisert og klagefristen er ofte kortere ved bruk av debetkort.

Bankene bruker ofte ulike begrep om kortreklamasjon; som reklamasjon, erstatning, tilbakeføring, eller refusjon. Kontakt banken eller se nettsidene for mer informasjon om hvordan du går frem.