Kontrakt

Kontrakt for kjøp av handverkartenester

Nynorsk

Skriv alltid kontrakt. Det gjer det enklare å fastslå kva de er blitt einige om, og gjer at du står sterkare ved ein eventuell konflikt.

Handverkarkontrakt kan brukast når du inngår avtale med ein næringsdrivande om mindre og mellomstore arbeid.

Kontrakten kan brukast for avtalar om mindre og mellomstor arbeidar på fast eigedom, men ikkje for nyoppføring av bustad eller anna arbeid som blir gjord som del av dette

Kontrakt handverkartenester under ca 200 000 kr (2G) (Bokmål) Kontrakt handverkartjnester over ca 200 000 kr (2G) (Bokmål)

Grunnsummen (G) finn du på NAV.no

Kontrakten er utarbeidd av Standard Norge, Forbrukarrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukarombodet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.

Kontrakt for kjøp av handverkartenester på andre skriftspråk

Før du vel handverkar

Det kan vere lurt å sjå igjennom sjekklista vår før du skal velje handverkar.

Forbrukerrådets sjekkliste