Forside > Kontrakter > Kjøp av handverkartenester

KONTRAKT

Kjøp av handverkartenester

Nynorsk
Kontrakten kan brukast når du som forbrukar inngår avtale med ein næringsdrivande om mindre og mellomstore arbeid.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap.

Dersom du/de opprettar brukar på Min Side, kan skjemaet lagrast og redigerast. Skjemaet kan lagrast og redigerast på Min Side i maksimalt eitt år. Du finn innlogging til Min Side øvst til høgre når du opnar det elektroniske skjemaet.

Kjøp av handverkartenester (elektronisk)

Etter utfylling lastar du/de ned ein pdf av kontrakten, som blir skriven ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Alternativt kan du skrive ut kontrakten og fylle han ut på papir (sjå lenkje til høgre på sida).

Standard Norge har i utarbeidt standardkontraktar som du kan nytte når du inngår avtale om handverkartenester på fast eigedom, det vil seie arbeid på eller rundt bustaden di (oppussing, påbygging, skifting av vindauge, graving i hagen osv.). Standard Norge sine kontraktar bør brukast ved større renoveringsarbeid.

 

Nokre av kontraktane til Standard Norge kostar pengar å laste ned.