Kontrakt

Kontrakt for kjøp av håndverkertjenester

Bokmål

Skriv alltid kontrakt. Det gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.

Kontrakten kan brukes for avtaler om mindre og mellomstore arbeider på fast eiendom, men ikke for nyoppføring av bolig eller annet arbeid som gjøres som del av dette

Kontrakt håndverkertjenester under ca 200 000 kr (2G) Kontrakt håndverkertjenester over ca 200 000 kr (2G)

Gjeldende grunnbeløpet (G) finner du på NAV.no.

Kontrakten er utarbeidet av av Standard Norge, Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.

Kontrakt for kjøp av håndverkertjenester på andre skriftspråk

Før du velger håndverker

Det kan være lurt å se igjennom vår sjekkliste før du skal velge håndverker.

Forbrukerrådets sjekkliste