Siste nytt

Bilabonnement og bildeling – fellene du må passe deg for

30. juli, 2020

Vurderer du bilabonnement eller bildeling? Vi forteller deg hva du bør passe på.

For noen dager siden publiserte vi denne artikkelen, som gir deg en oversikt over de ulike alternativene som finnes hvis du ikke ønsker å kjøpe eller privatlease bil. Artikkelen viser at du har mye å velge mellom, og at både bilabonnement og bildeling tilbyr løsninger som fremstår som svært lite forpliktende for deg. Du slipper blant annet unna årlig verditap, forsikring, trafikkforsikringsavgift og service. Hos noen av aktørene slipper du til og med unna utgifter til drivstoff, bompenger og vask.

Så da er det vel bare å satse på bilabonnement eller bildeling? Ja, det kan du godt. Men samtidig skal du være klar over at det finnes potensielle feller også i denne verdenen. Hvis du gjør deg kjent med disse, øker sjansene for en positiv opplevelse med bilabonnement eller bildeling.

Biler på rekke. Det er mange måter å leie eller dele bil på.

Unormal slitasje og påkost

Hvis du velger å privatlease en bil, må du belage deg på at denne vil bli kontrollert for såkalt «unormal slitasje» når du leverer den etter endt leieperiode. Hvis unormal slitasje påvises, vil du måtte betale for dette, såkalt «påkost».

Det samme må du være forberedt på ved bilabonnement. Det som i påkost-sammenheng gjør bilabonnement enda litt mer komplisert enn privatleasing, er at du ved bilabonnement ikke nødvendigvis er den første personen som disponerer bilen. Dermed oppstår en risiko for at du kan bli pålagt å betale for skader og annen unormal slitasje den forrige leietageren påførte bilen. Det betyr at det er spesielt viktig å se over bilen når du mottar den – og dokumentere alle antydninger til skader med video og/eller daterte bilder.

Den samme problemstillingen er til stede ved bildeling. For å unngå å bli pålagt å betale for skader og slitasje du ikke selv har påført bilen, er det viktig at du går nøye gjennom bilen både ut- og innvendig ved overtagelse og dokumenterer all unormal slitasje.

Enkelte aktører tilbyr forsikringer mot unormal slitasje, slike forsikringer bør du absolutt vurdere.

Høy egenandel

Når du eier eller privatleaser en bil, må du selv stå for forsikring. Ved bilabonnement og bildeling er imidlertid forsikringen inkludert i prisen – på godt og vondt. Det positive er at du slipper å betale for forsikring – det negative er at du blir nødt til å forholde deg til den egenandelen utleier har avtalt med forsikringsselskapet. Vårt kartleggingsarbeid har avdekket egenandeler opp mot 20 000 kroner.

Enkelte aktører tilbyr deg å betale ekstra for å oppnå redusert egenandel, slike tilbud bør du vurdere.

Annen sjåfør enn leietager

Både som bileier og privatleaser, velger du selv hvem som kan kjøre bilen. Hos de fleste bilabonnement-aktørene bestemmer du også selv, men det finnes unntak. Vår kartlegging har blant annet avdekket eksempler på at kun personer i din husstand lovlig kan kjøre bilen.

Blant bildelingsaktørene finnes det de som utelukkende tillater at leietager kjører bilen. Andre nøyer seg med å forlange at alle sjåfører må være registrert i selskapets registre. Atter andre krever høyere leie dersom andre enn leietager skal kjøre bilen.

Vi har ikke undersøkt konsekvensene av å bryte disse reglene, men antar at økte egenandeler ved kollisjonsskader kan være blant dem.

Tenk nøye gjennom om det er viktig for deg at andre skal kunne kjøre bilen, eksempelvis hvis dere skal kjøre langt eller om helserelaterte årsaker gir behov for kjøreavlastning. Hvis du har behov for at andre enn deg skal kunne kjøre bilen, undersøk nøye om dette er tillatt før du leier.

En hånd på rattet. Noen avtaler tillater kun en sjåfør av bilen som leies eller deles.

Øvelseskjøring

Vår kartlegging viser at to av bilabonnement-aktørene ikke tillater øvelseskjøring. Også flere bildelingsaktører har forbud mot øvelseskjøring. Kun bilkollektivene er samstemt i at øvelseskjøring er greit.

Vi har ikke undersøkt konsekvensene av å bryte disse reglene, men antar at økte egenandeler ved kollisjonsskader kan være blant dem.

Hvis du skal bruke bilen til øvelseskjøring, undersøk nøye om dette er tillatt før du leier.

Lukt: Røyking og dyr

Hvis du røyker, er verken bilabonnement eller bildeling noe for deg. Vår kartlegging har vist at kun én av aktørene tillater røyking i sine biler. Heller ikke transport av dyr er uproblematisk. Flere aktører sier nei til dyr uansett, andre krever at dyret utelukkende oppholder seg i bur og/eller bagasjerom.

Vi har ikke undersøkt hvilke konsekvenser det vil ha å bryte disse reglene, men antar at brudd vil kunne lede til økonomiske sanksjoner.

Vær klar over at lukt fra dyr vil kunne regnes som unormal slitasje, uavhengig av aktørens retningslinjer. Det betyr at du risikerer å måtte betale for rens/ozon-behandling selv om det i utgangspunktet er tillatt å ha dyr i bilen. Det samme gjelder selvsagt røyklukt.

Hvis du røyker eller eier dyr, bør du undersøke om dette er tillatt før du leier. Du bør også undersøke hvor mye aktøren tar betalt for rens dersom det hevdes at det har satt seg lukt i bilen.

Takstativ, tilhenger, campingvogn, tauing og startstrøm

Mange aktører opererer med begrensninger på hvordan bilene kan brukes. De fleste bilabonnement-aktørene tillater takstativ, tilhenger og campingvogn, men det finnes unntak. Rundt halvparten tillater tauing av andre kjøretøy mens flertallet tillater at eget kjøretøy taues. Det store flertallet tillater også at du mottar eller gir startstrøm.

Hos bildelingsaktørene er de gjennomgående strengere, spesielt når det gjelder takstativ, campingvogn, tauing og startstrøm. Flertallet tillater imidlertid at du trekker tilhenger.

Vi har ikke undersøkt hvilke konsekvenser det vil ha å bryte disse reglene, men antar at brudd vil kunne lede til økonomiske sanksjoner.

Hvis takstativ, tilhenger og/eller campingvogn er viktig for deg, så undersøk nøye hvilke regler som gjelder før du leier. Undersøk også om tauing og startstrøm er tillatt hvis du kommer i situasjoner der dette er aktuelt.

Mange bilder i flere filer. Det kan bli dyrt om du kjører mer enn avtalt.

Kun bilabonnement: Kjørelengdebegrensning

Akkurat som privatleasing innebærer en forhåndsavtalt kjørelengde per år, vil bilabonnement innebære en forhåndsavtalt kjørelengde per måned. Overstiger du den avtalte kjørelengden, må du betale for såkalte «overkjørte kilometer». I vårt kartleggingsarbeid har vi sett eksempler på satser opp mot 45 kroner per mil. Det betyr eksempelvis at en ekstra tur/retur mellom Oslo og Bergen etter at avtalt kjørelengde er passert, kan koste deg flere tusen kroner.

Ved bilabonnement bør du derfor grundig vurdere hvor høy kjørelengde du trenger. I tillegg bør du følge nøye med på kilometerstand gjennom leieforholdet.

Kun bilabonnement: Bindingstid

De fleste bilabonnementsaktører opererer med kun én måneds bindingstid, slik at du i praksis kan velge å leie bilen i kun én måned før du leverer den. Flere aktører opererer imidlertid med en oppsigelsestid på et gitt antall dager. Dersom du kun ønsker å leie bilen én måned, må du derfor informere om dette helt i starten av leieforholdet. Hvis du venter med å si opp til du har leid bilen en måned, risikerer du å bli sittende med bilen lenger enn det du ønsker.

Ved bilabonnement bør du undersøke nøye hvilke regler som gjelder for bindingstid og oppsigelsestid.

Vurderer du privatleasing? Høsten 2018 publiserte vi denne artikkelen, som dreier seg om hva du bør være ekstra obs på dersom du vurderer privatleasing.

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel