Frykter fortsatt høye priser og lite valgfrihet i bredbåndsmarkedet

9. oktober, 2023

Nkom foreslår at ni nettselskaper må åpne nettene sine for andre tilbydere. Forbrukerrådet tror ikke forslaget vil bedre konkurranse i bredbåndsmarkedet i særlig grad.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har lagt frem forslag om at ni bredbåndsselskaper må åpne opp for andre tilbydere i tolv geografiske områder. Hensikten er å legge til rette for økt valgfrihet og unngå monopolsituasjoner.

Etter Forbrukerrådets beregninger vil forslaget gjøre liten forskjell, og kun øke antall bredbåndskunder i regulerte områder fra 18 til 20 prosent.

–  Bredbåndsmarkedet er preget av høye priser, liten valgfrihet og lav kundetilfredshet. Skal vi få endret dette, må det tas atskillig tøffere grep en det tilsynet legger opp til, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Kabel i en åker.Foto
Foto: Colourbox.com

– Som forbrukere er vi prisgitt tilbudet der vi bor, og dette bør også være utgangspunktet når vi vurderer ny regulering. Etter vårt syn bør alle nett åpnes på sikt, noe også nye EU-regler gir mulighet til.

– Åpne nett vil bidra til at det ikke etableres parallelle bredbåndsnett, noe som verken er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller spesielt miljøvennlig. Regningen for overbygging vil også havne hos forbrukerne til slutt.

Ber Nkom endre grensene

Nkom har i forslaget til ny regulering delt opp Norge i 22 områder, og legger til grunn at en tilbyder må ha minst 50 prosent markedsandel i et av disse for å få bli definert som en aktør med sterk markedsstilling.

– Hvis hensikten er å sikre flere kunder økt valgfrihet, må både terskelen for markedsmakt og den geografiske inndelingen endres. En grense på 40 prosent vil for eksempel øke andelen bredbåndskunder i regulerte områder med 24 prosent, sier Inger Lise Blyverket.

– En inndeling som tar utgangspunkt i kommunene vil også kunne føre til at langt flere forbrukere får økt valgfrihet. Det er også mulig å se for seg en løsning hvor man setter terskelen med utgangspunkt i antall kunder, noe som vil være langt enklere å forholde seg til.

Åpne nett er ikke nok

Forbrukerrådet peker også på at det er viktig å se til at åpning av nettene faktisk fører til økt konkurranse og økt valgfrihet.  

– Dagens regulering av Telenor har ikke fungert etter hensikten, og det skjer knapt videresalg av bredbåndstjenester. Det er essensielt at en åpning skjer på vilkår som gjør det mulig for aktører å selge sine tjenester i andres nett.

– Det er også viktig at det ses på andre regulatoriske virkemidler som senker bytteterskelen. Dette kan blant annet innbefatte fastsetting av tekniske standarder som gjør bytte av teknisk utstyr enklere, forbud mot winback og etablering av en bredbåndsportal som viser hvem som tilbyr hvilke tjenester hvor.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker