Siste nytt

Mange pusser opp boligen uten skriftlig kontrakt

13. juni, 2019

En ny undersøkelse viser at altfor få sikrer seg med skriftlig avtale eller dokumentasjon når de skal pusse oppe eller reparere boligen.

Håndverker sager. Foto.

– Undersøkelsen viser at to av fem ikke inngår skriftlig avtale når de engasjerer håndverker. Skriftlig dokumentasjon er den beste forsikringen du kan ha. Flere konflikter kunne vært unngått, som for eksempel hva tjenesten skal koste, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

– Å lage en skriftlig avtale er lett i våre dager. E-poster, skjermdump og SMS holder, selv om det beste er om dere bruker en kontrakt. Jo mer komplisert arbeidet er, jo mer bør dokumenteres, råder Høst.

Konflikter knyttet til håndverkere handler ofte om mye penger og i verste fall ubeboelige hjem. Litt over 700 av sakene vi meklet i 2018 gjaldt oppussing av bolig. Ved siden av mekling ga vi råd og veiledning til nesten 3000 forbrukere.

Her finner du vår kontrakt for håndverkertjenester.

Folk tar sjansen på at det går greit

Undersøkelsen vi har gjennomført, viser at også inngåelse av en skriftlig avtale ikke ser ut til å ha betydning for om folk er fornøyd eller ikke.

– At folk kan stole på hverandre er viktig, og ett positivt funn. Vi antar at mange kjenner hverandre, og at det ofte er snakk om små og enkle jobber, kommenterer Høst.

Muntlige arbeidsavtaler er vanligst for snekkerarbeid og rørleggerarbeid, og én av fire avtaler ikke pris på forhånd når de kjøper tjenester fra elektriker og rørlegger. Til sammen er det 36 prosent som kun har muntlig avtale samlet for tjenestene. En knapp halvpart inngår en skriftlig avtale for arbeidet.

– En grunn til at det er såpass lave tall, kan være at det er snakk om akutte jobber, småjobber eller jobber som kjøper synes det er vanskelig å definere på forhånd, men det er ingen grunn til ikke å spørre etter et estimat, råder Høst.

Slik blir du en del av klagestatistikken

Heldigvis viser undersøkelsen at de aller fleste er godt fornøyd med tjenestene de har kjøpt, men vi har dessverre oppskriften på hvordan du fort kan blir en del av klagestatistikken:

Du mangler bevis for hva som ble avtalt. Blir det en uenighet om pris eller hva som skal gjøres, blir det fort ord mot ord. Da er det vanskelig å komme noen vei med en klage. Årsaken er at du ikke kan bevise det muntlige prisoverslaget du fikk på telefonen.

Du betaler på forhånd. Betaler du på forhånd, mister du et viktig pressmiddel ved forsinkelser eller feil. Du kan også risikere å bli svindlet.

Du glemmer dagmulkt. Er det snakk om større arbeid,er bør du avtale dagmulkt. Da får du et ekstra pressmiddel. Bli enig med håndverkeren om et beløp, og ta det med i avtalen.

Håndverkeren har ikke nødvendig godkjenning. Kun faglærte elektrikere kan utføre arbeid med el-anlegg, og skal du pusse opp badet, kan forsikringsselskapet ditt ha krav til at rørleggeren skal ha nødvendige kurs. Se etter godkjenning når du bestiller tjenesten.

Du tar ikke vare på kvitteringer. Arbeid på elektrisk anlegg skal dokumenteres, og du legger dokumentet i koblingsskapet. Det er også fornuftig å spare på kvitteringer for alle andre jobber som gjøres. Skal du selge boligen din, trenger kjøper å vite hvem som har gjort jobben. Det er særlig arbeid knyttet til våtrom som er viktig å kunne dokumentere. Du kan laste ned kvitteringene i boligmappa.no. Det er å regne som et servicehefte for boligen din.

Slik klager du på håndverkeren

Så snart du oppdager en feil, ta det opp med håndverkeren. Du har for eksempel rett til å holde tilbake penger tilsvarende jobben du klager på. Det er viktig å gjøre det skriftlig, slik at du kan bevise at du har klaget. Klagebeløpet kan ikke gå til inkasso.

Slik klager du på håndverkeren.

Løser ikke saken seg, kan Forbrukerrådet mekle. Kommer vi ikke til en løsning, kan både du og håndverkeren ta saken til Forbrukertvistutvalget (FKU) for en avgjørelse.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen viser at folk benytter seg flittig av håndverkertjenester. 53 prosent oppgir å ha kjøpt håndverkertjenester til boligen sin i løpet av de siste fem årene.

Andelen kjøp øker med alder og husstandsinntekt. Blant de over 60 år, er det 68 prosent som har kjøpt, mens blant de med husstandsinntekt over 1,2 millioner kroner, er det 80 prosent som har kjøpt minst én tjeneste siste fem år.

Undersøkelsen ble gjennomført som web-intervju februar-mars 2019. Totalt ble det innhentet 1003 intervjuer, hvorav 539 var kjøpere av håndverker-/renholdstjenester.

Abonner på vårt nyhetsvarsel