Siste nytt

Slik kan du angre på inngått strømavtale

22. desember, 2022

Forbrukerrådet har fått flere henvendelser om angrerett på inngåtte strømavtaler. Her finner du informasjon om angreretten og hva du eventuelt kan kreve.

Kort oppsummert: Du kan angre på inngåelse av strømavtalen din i løpet av 14 dager, eller innen 1 år og 14 dager, hvis det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om angreretten. Hvis du angrer kan du ha krav på pengene tilbake for strømmen du har brukt.

Det er opp til hver enkelt hva de vil gjøre hvis de har anledning til å angre. For de som er lokket inn i dårlige og dyre avtaler, er dette en anledning til å komme seg skadesløs ut av dem. Forbrukerrådet ser ingen grunn til at de som er tilfreds med avtalen de har, benytter seg av angreretten.

Krav til informasjon om angreretten

Du skal få klar og tydelig informasjon om angreretten når du kjøper strøm på nett, telefon, stand eller på døra. Dette inkluderer informasjon om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåtene for å bruke angreretten. Det skal også få ferdig utfylt angrerettskjema vedlagt. Lenke på SMS oppfyller ikke dette kravet.

Hvis informasjon om angreretten mangler, vil angrefristen utvides med inntil 12 måneder. Fristen for å angre blir da i praksis 12 måneder og 14 dager fra dagen etter du signerte avtalen. Hvis du ikke husker om du fikk informasjon og angrerettskjema, må du ta kontakt med selskapet, som er pliktig til å opplyse om dette.

OBS! Selskapet kan rette opp manglende informasjon ved å gi korrekt angrerettinformasjon mens avtalen din løper, noe flere selskaper har gjort den siste tiden. I så fall gjelder angrefristen i 14 dager fra informasjonen er sendt til deg.

Krav til refusjon av strømutgifter

Du kan kreve tilbakebetalt for strømmen du har brukt i avtaleperioden, begrenset opp til 1 år og 14 dager, gitt at et eller flere av disse punktene er oppfylt:

  • Du har ikke fått informasjon om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten
  • Du har ikke fått informasjon om at du skal betale for strømmen frem til du bruker angreretten.
  • Du har ikke uttrykkelig bedt om eller huket av for levering av strøm før angrefristen har løpt ut.

Slik går du frem for å angre

Gi beskjed til selskapet på e-post om at du angrer på strømavtalen din, slik at du har dokumentasjon på at du har overholdt angrefristen. Hvis du har slettet e-poster eller meldinger fra avtaleinngåelsen med selskapet, må du be om kopier fra selskapet. Hvis du ikke får tilbakemelding før angrerettfristen går ut, bør du sende inn kravet ditt og vise til forespørsel om dokumentasjon.

Det er ikke nødvendig å ha brukt angrerettskjemaet eller bruke ordet “angre”, en oppsigelse er nok for å tilfredsstille kravet i angrerettloven. Tilbakebetalingen som følge av angreretten skal skje senest 14 dager etter du gav beskjed om at du ville ut av avtalen. Samtidig må alle som krever refusjon må være forberedt på at det kan ta tid, at kravet kan bestrides fra selskapene og at det er risiko for at en til syvende og sist må føre sak for retten. 

Vær også oppmerksom på at de fleste strømavtaler, sett bort fra fastpris, kommer uten bindingstid, slik at du uansett kan bytte uansett om angreretten er gått ut eller ei.

Hva skjer med strømmen hvis du angrer?

Hvis du angrer på den strømavtalen du har, må du velge en annen strømavtale. Dette gjør du enkelt på sammenligningstjenesten strømpris.no.

Du mister ikke strømmen selv om du angrer, og skal heller ikke betale for leveringspliktig strøm i perioden angreretten gjelder.

Du beholder strømstøtten

Eventuell tilbakebetaling vil ikke berøre eventuell strømstøtte du har mottatt. Dette gjelder uansett om du har gjennomfakturering eller ikke. Du må fortsatt betale nettleie.

Slik går du frem hvis du ikke blir enig med selskapet

Hvis selskapet bestrider kravet ditt, eller ikke responderer, kan du ta saken inn for Elklagenemnda eller til forliksrådet. Saksbehandlingstiden i Elklagenemda er opptil ett år, så det vil trolig ta tid før kravet ditt blir behandlet. 

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker