Strøm

Ber strømsalgselskapene kutte salget av variable avtaler

17. november, 2022

Forbrukerrådet ber strømsalgselskapene kutte salget av variable avtaler. Myndighetene bør vurdere forbud dersom dette ikke skjer, mener Forbrukerrådet.

Strømsalgsselskapene selger såkalte variable avtaler hvor påslagene har spist opp strømstøtten og gjort store innhugg i husholdningsbudsjett den siste måneden. Forbrukerrådet ber nå selskapene gå bort fra avtaletypen, eventuelt at myndighetene får på plass et forbud.

— Forbrukere har liten eller ingen forutsetning for å løpende vurdere selskapets prissetting, og om dette er en fornuftig avtale å inngå. Her spekulerer selskapene åpenbart i folks ønske om trygghet og forutsigbarhet, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

— Stadig flere sliter med å få endene til å møtes, ikke minst som følge av rekordhøye strømpriser. Arbeidet med å få på plass fornuftige fastprisavtaler bør intensiveres, slik at folk kan få den forutsigbarheten de ønsker.  

Oversikt over 30 av de dyreste variable avtalene lengre ned i saken

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket på Havnepromenaden.foto
Foto: Forbrukerrådet

Ved variable strømavtaler settes prisen på forhånd, og er som regel dyrere enn spotprisen. Prisen på slike avtaler har en tendens til å stige kjapt når det er økninger på kraftbørsen, men går sakte ned når spotprisen synker. Rundt 20 prosent av norske husholdninger oppgir at de har denne avtaletypen.

Uredelig markedsføring

På lista over Norges dyreste strømavtaler finner du en rekke avtaler fra de største strømsalgselskapene, slik som Fjordkraft, Gudbrandsdal Energi og Fortum. Fortum har gitt sine variable avtaler navn som «Solid» og «Trygg», mens andre opererer med avtalenavn som «Lavpris» og «Forutsigbar». Dessverre er det ingen sammenheng mellom lovnadene og prisen du ender opp med å betale.

— Selskapene forsøker opplagt å tilsløre hva disse avtalene faktisk innebærer. Vi har også fått en rekke henvendelser fra forbrukere som opplever at avtalene markedsføres aggressivt av selskapene, og at de ikke har forstått hva de har takket ja til, sier Inger Lise Blyverket.

— Vi forventer mye mer av en bransje som liker å fremheve både eget samfunnsoppdrag og rolle i det grønne skiftet. Når flere av selskapene som åpenbart har forledet kundene inn i dyre og dårlige avtaler også er sertifisert som såkalt «Trygg strømhandel», bør bransjen grundig revurdere sin egen rolle.

Den nye prisopplysningsforskriften, som trådte i kraft 1. november setter krav til at det skal opplyses om alle avtaler – også de som de ikke lenger selges til nye kunder. Her fremkommer det blant annet at en rekke organisasjoner, slik som YS, LO, Norsk Fysioterapeutforening og Skattebetalerforeningen formidler variable avtaler som medlemstilbud.

Forbrukerrådet anbefaler alle som har en variabel avtale om å bytte. Sjekk strømpris.no, så får du oversikt over de beste avtalene i markedet. Selve byttet er gjort på få minutter.

30 av Norges dyreste variable avtaler
# Selskap Avtale Øre/kwt pris
1 Haugaland Kraft Energi Variabel Kraftpris 649,00
2 Svorka Svorka Variabel 649,00
3 Svorka Svorka Webvariabel 649,00
4 Haugaland Kraft Energi Variabel lavpris 639,00
5 Agva Kraft Agva variabelpris 599,00
6 Agva Kraft Agva Kraft variabel 599,00
7 Gudbrandsdal Energi Gudbrandsdalsenergi Goo 15 504,00
8 Kraftriket Variabel strøm 499,00
9 Gudbrandsdals Energi GE pristak 499,00
10 Fortum Fortum stabil 499,00
11 Fortum Fortum solid 499,00
12 Fortum Fortum trygg 499,00
13 Gudbrandsdal Energi GE trygg 499,00
14 Gudbrandsdal Energi GE varialbel kraftpris 499,00
15 Wattn Variabel privat 499,00
16 Ustekveikja Energi Ustekveikja variabel 450,00
17 LOS Los flytende 439,90
18 LOS Los ekunde 434,90
19 LOS Los Topp 5 garanti 409,90
20 Jotun Jotun kraft standard variabel kraftpris 399,90
21 Hurum Kraft Hurum Kraft lavpris 389,00
22 Rauma Energi AS Forutsigbar strømpris 351,98
23 REN Røros Strøm REN Røros variabel pris 350,00
24 Fjordkraft Fjordkraft stabil strømpris 349,00
25 Fjordkraft Fjordkraft variabel strømpris 349,00
26 Fjordkraft Fjordkraft garantistrøm 349,00
27 Fjordkraft Hyttestrøm 349,00
28 Glitre Energi Glitre forutsigbar 344,00
29 Dalane Energisalg Standard variabel 342,00

Oversikten baserer seg på tall fra strømpris.no. og fra selskapenes egne nettsider for prisområde NO1 (Østlandet), 15. november 2022. Flere av avtalene har i tillegg faste påslag på opptil 59 kroner i måneden. Spotprisen er så langt i november på ca 57 øre.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Har du mottatt sjokkregning?

Ta kontakt med selskapet hvis du mener regningen ikke stemmer eller du ikke har fått informasjonen du har krav på.

Hvis du ikke kommer til enighet med selskapet ditt, kan du klage til Elklagenemnda. OBS! Dersom selskapet har varslet prisen riktig kommer du trolig ingen vei med klagen.

Ved betalingsproblemer bør du be selskapet ditt om å få dele opp fakturaen. Du finner mer informasjon om betalingsproblemer her.

Bytt uansett avtale. Du finner oversikt over alle avtaler på strømpris.no. Sjekk for sikkerhets skyld om det er bindingstid.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker