Test av bilstoler for mellomstore barn

27. november, 2023

Forbrukerrådet har testet 17 bilstoler for de mellomstore barna. Produsentene BeSafe og Joie stikker av med prisen for både beste og dårligste seter i testen. Testvinnerne er blant de rimeligste, mens testtaperne koster det dobbelte.

Illustrasjonsbilde av et barn i en bilstol.foto

— Det er flere gode seter å velge i til de mellomstore barna. Dersom man velger riktig sete trenger man ikke å gå på kompromiss med verken kollisjonssikkerhet, kjemikalieinnhold eller pris, sier Elin Vestrum, seniorrådgiver i Forbrukerrådet. 

Prisgunstige og sikre seter

Joie i-Spin Safe og BeSafe iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base er testens vinnere. Begge oppnår en totalscore på 8 av 10 poeng. 

Joie i-Spin Safe får testens eneste 10-er på underscore, fordi den leverer svært godt på sidekollisjon. Begge vinnerne selges til rundt 3000 kroner, og er blant de rimeligste setene vi har sett på. 

Produktfoto av bilstoltestens vinnere.foto
Testens to vinnere: iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base og i-Spin Safe.

Fordelen med Joie i-Spin Safe er at barnet også kan bruke setet fra det er nyfødt, og fram til det veier 18 kilo. Det er bra, både for lommeboka og miljøet. Testens andre vinner, BeSafe iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base kan brukes mens barnet er i vektintervallet fra 9 til 18 kilo. 

Dyrt og dårlig på bunn

Joies stol i-Spin Grow gjør det urovekkende dårlig i frontkollisjon, og det er også risiko for at setet kan feilmonteres. Derfor er dette en av testens tapere.

Bilstolen iZi Twist M fra BeSafe får lav score fordi laboratorieanalysen viser innhold av det skadelige stoffet PAH/Naftalen i stolens trekk. I tillegg er også dette setet noe vanskelig å montere riktig.

— Vi anbefaler folk å styre unna disse to testtaperne, de er både dyrere og dårligere alternativer enn de andre bilstolene i testen, sier Vestrum. Hun har en oppfordring til produsentene:

— i-Spin Grow-stolen gjør det så dårlig på frontkollisjonstestene at vi oppfordrer Joie til å trekke stolen fra markedet. Den får en score på bare 3 poeng av 10 mulige, og barnas sikkerhet skal tas på alvor. Vi mener du bør prøve å klage hvis du allerede har kjøpt stolen.

Når det gjelder bilstolen fra BeSafe, bør produsenten tilby kundene sine et nytt, gratis trekk, uten giftstoffer, ifølge Vestrum.

Produktfoto av bilstoltestens tapere.foto
Testens to tapere: iZi Twist M og i-Spin Grow fra hhv. BeSafe og Joie.

Ta mål før du velger sete

Før du kjøper bilbarnesete må du huske å sjekke barnets vekt og høyde opp mot spesifikasjonene på setet.

To av setene kan brukes helt fra barnet er nyfødt og opptil barnet veier 36 kg (BeSafe Stretch B og Jane Groowy + Nest i-Size). Ingen av disse setene når helt opp poengmessig, og begge ender på 5,5 av 10 mulige i totalscore. Det er også anbefalt å se hvor stor plass setet tar i bilen, og her varierer setene vi har testet fra 40 til 54 cm i bredde. 

Blant de to vinnerne har Joie i-Spin Safe en stor fordel i at det kan brukes helt fra barnet er nyfødt, og du slipper å kjøpe et eget babysete. Det er både rimelig, lettvint og bærekraftig. BeSafe sin vinner iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base er noe rimeligere. 400 kroner skiller de to. 

Elin Vestrum.Foto
Elin Vestrum. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Alle bilsetene i testen har bakovervendt kjøreretning. Dette er anbefalt så lenge som mulig og minst til barnet er fire år. Vi har inkludert noen seter i testen som også har mulighet for å la barnet sitte forovervendt.

Dyrt betyr ikke nødvendigvis trygt

Både Besafe og Joie har altså seter både helt i topp og i bunn i vår test. Det er verdt å merke seg at deres dyreste seter taper testen, mens de billigste får testens beste karakterer. Dette viser at man ikke kan vurdere bilsetenes kvalitet etter verken merke eller pris, men at hver enkelt modell må testes.  

For begge test-vinnerne (BeSafe iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base og Joie i-Spin Safe) har barnet relativt dårlig utsikt, noe som kan ha uheldig innvirkning på bilsyke. Her scorer faktisk ingen av setene i testen særlig godt. 

Prisene er sjekket i september og oktober 2023, men disse kan endre seg, så sjekk prisen selv før du kjøper. Det kan være hundrelapper å spare på en ekstra prissjekk.

Kollisjon og håndterbarhet

I testen har vi vurdert setenes sikkerhet ved frontkollisjon og sidekollisjon, hvor håndterbare setene er, blant annet når det kommer til montering. Videre har vi også vurdert setenes ergonomi og innhold av skadelige kjemikalier. 

Når barna begynner å bli såpass store som i mellomstor vektklasse er det mange som ønsker å sette barnet sideveis inn i bilen. I testen oppgir vi hvilke seter som har den muligheten. Vi oppgir også pris i testen, men det er ikke et kriterium som spiller inn på scoren. 

I testen er det stor variasjon på hvor godt de ulike setene gjør det på sikkerhet i kollisjonstestene. Det dårligste scorer her bare 1 av 10 mulige poeng – mens mange seter oppnår 9 og nesten toppscore på sikkerhet. Spesielt dårlig er i-Spin Grow på frontkollisjon i vår test, og derfor får setet også bunnotering.

Skadelige kjemikalier

Bilbarnesetene er grundig testet i laboratorium for en lang rekke kjemikalier som kan skade helse eller miljø. Små barn skal ikke eksponeres for skadelige kjemikalier og de kan tilbringe lang tid i et barnesete. Setet kommer i kontakt med barnets hud og barnet kan også sutte på setetrekk og lignende. Derfor er vår kjemikalietest streng. Eksempler på noen miljøgifter og andre skadelige stoffer vi har testet setene for er blant annet:

Ftalater

Organiske tinnforbindelser

Formaldehyd

Flammehemmere

Tungmetaller

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarbonder)

I de fleste bilstolene finner vi ikke spor av de skadelige kjemikaliene vi leter etter, men fire av stolene inneholder stoffer som gir trekk i karakteren. I stolen iZi Twist M fra BeSafe fant vi PAH/Naftalen i setetrekket og dette gjør stolen til en av testens to tapere. Naftalen er klassifisert som et helseskadelig stoff, fordi det er mistenkt kreftfremkallende.

Organisk tinn (Monomethyltin og Dimethyltin) i Minikid 3 fra Axkid

PAH (Naftalen) i iZi Twist M fra Besafe.

PAH (Pyren) og TCPP (Tris-Chlorpropylphosphate) i Motion All Size 360 fra Silver Cross

Organisk tinn (Monomethyltin) i Groovy + Nest i-Size fra Jane.

Mer om stoffene vi fant i testen

PAH:

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) kalles ofte for tjærestoffer og omfatter hundrevis av ulike forbindelser. PAH-forbindelser brytes sakte ned i miljøet og hoper seg lett opp i organismer. Giftigheten til de forskjellige PAH-forbindelsene varierer, men flere er strengt regulert. 

Naftalen og Pyren er PAH som vi fant i noen av setene.

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) (miljodirektoratet.no)

PAH – FHI

Les mer om Naftalen her.

Organofosfater/Organiske fosforforbindelser:

Stoffgruppe som blant annet brukes som flammehemmere, tilsetningsstoff i plast og sopphindrende middel. Giftigheten til stoffene varierer, noen er svært giftige, andre langt mindre.

TCPP (Tris-Chlorpropylphosphate) er et organofosfat som vi fant i et av setene.

Ny strategi for flammehemmere fra EUs kjemikaliebyrå – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Organiske tinnforbindelser:

Stoffgruppen omfatter en stor mengde stoffer. Flere er regulert og har kjent skadelig effekt på mennesker og dyr. Noen stoffer kan skade immunforsvaret, forplantningsevnen og er hormonforstyrrende. Stoffene har ulike funksjoner, noen brukes som impregnering for å hindre råte, andre brukes som stabilisatorer i plast.

Monomethyltin og Dimethyltin er organiske tinnforbindelser som vi fant i noen av setene. 

TBT og andre organiske tinnforbindelser (miljodirektoratet.no)

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Bilde av ansatt: Jarle Oppedal.Foto

Jarle Oppedal

Leder for innsikt og læring

Om testen

Vi tester setene for kollisjon i høyere hastighet og hardere enn den europeiske standarden. 

I tillegg til kollisjonstesten testes setene på hvor enkle de er å montere riktig, på ergonomi og på innhold av kjemikalier. 

Små barn skal ikke eksponeres for skadelige kjemikalier og de kan tilbringe lang tid i et barnesete. Setet kommer i kontakt med barnets hud og barnet kan også sutte på setetrekk og lignende. Derfor er vår kjemikalietest streng. 

Et viktig aspekt i testen er hvor lett setet er å montere. Noen av setene selges både med og uten base og vi har testet setene både med og uten, fordi setene kan oppføre seg ulikt avhengig av montering. Du finner setene med og uten base i to ulike tester. 

Det anbefales at barnet sitter bakovervendt helst til de er rundt fem år. Først da er nakkemuskulaturen utviklet nok til å takle vekten på hodet ved et krasj. At barnet sitter med bøyde ben gjør ikke stolen mindre sikker.

Hvordan sikre barnet i bilen

Lurer du på hvordan man sikrer barnet i bilen?

Da kan du lese Trygg Trafikks veileder her.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker