Togpassasjerer går glipp av store summer i refusjoner

26. januar, 2024

Norske togpassasjerer går årlig glipp av opptil 100 millioner kroner i refusjoner. Forbrukerrådet lanserer nå en togkalkulator som gjør det enkelt å finne ut hva du har krav på når toget ikke går.

Togpassasjerer kan ha rett på både alternativ transport og prisavslag på billetten hvis toget er forsinket eller innstilt. Samtidig er det de færreste som ber om refusjon når toget ikke går som det skal.

I en spørreundersøkelse Norstat har utført for Forbrukerrådet, sier åtte av ti at de ikke ba om refusjon sist gang de opplevde forsinkelser på over 30 minutter med lokal- eller regionaltog. Seks av ti som reiste med langdistansetog og opplevde forsinkelse på mer enn 60 minutter oppgir det samme.

— Det er ingen hemmelighet at norske togpassasjerer opplever forsinkelser relativt hyppig. Samtidig ser vi at det er et stort underforbruk av passasjerrettighetene og krav om å få refundert billettkostnader, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

— Forbrukerrådet lanserer nå en togkalkulator som gjør det svært enkelt å sjekke hvilke rettigheter du har når toget er forsinket eller ikke går i det hele tatt. Dette hjelper opplagt verken mot snø eller signalfeil, men vi håper dette kan bidra til at flere benytter de rettighetene de har. 

Inger Lise Blyverket fremfor informasjonstavlen på Oslo S.foto
Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Selskapene betaler ut lite i refusjon

Et grovestimat basert på tall fra SSB, Jernbanedirektoratet, Bane Nor og Vys årsrapport tilsier at norske togpassasjerer kan ha krav på opptil 100 millioner kroner i året i refusjoner og prisavslag. Bare en beskjeden del av dette blir faktisk utbetalt. 

VY, SJ og Go-Ahead, som står i dag for persontransport på de fleste togstrekningene, rapporterer om beskjedne utbetalinger. Go-Ahead anslår at de årlig tilbakebetaler rundt 500 000 kroner i refusjoner, mens VY opplyser at de utbetalte 4,6 millioner kroner i 2022.

— Vi har forståelse for at mange pendlere med periodebillett opplever at det er mye jobb for lite ved å be om refusjon for enkeltforsinkelser. Samtidig er det mulig å samle opp forsinkelser og sende inn krav for disse, sier Inger Lise Blyverket.

— På reiser med på de lengre strekningene som Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen er kravene ved forsinkelser strengere, samtidig er summene også er større. Du kan for eksempel kreve halve billettprisen refundert ved forsinkelser på over 60 minutter.

For vanskelig og for lite kjent

På spørsmål om hvorfor reisende ikke klagde ved forsinkelsen sier så mange som en av fire at de ikke visste at det er mulig å klage. Nesten like mange oppgir at de ikke vet hva de kan kreve.

— Togselskapene burde opplagt informere mer aktivt om hvilke rettigheter passasjerene har hvis toget ikke kommer frem når det skal. Vi håper da også at togkalkulatoren kan bidra til både økt kjennskap, og ikke minst bruk av passasjerrettighetene, sier Inger Lise Blyverket.

En av fire som reiser oppgir at de tok neste tog som grunn til ikke å klage på avvik innen kortere distanser. Dette tallet er naturlig nok lavere på de lengre strekningene med færre avganger, hvor bare en av ti oppgir dette som grunn.

— Det er lett å anta at mange biter i seg forsinkelsen og heller venter på neste avgang, fremfor å sende inn krav til togselskapet. Forsinkelser har i perioder da også vært mer normalen enn det motsatte for mange pendlere, sier Inger Lise Blyverket.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Pressebilder

Inger Lise Blyverket ved informasjonstavle (Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer)

Inger Lise Blyverket ved tog på perrongen (Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer)

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker