Siste nytt

Ulovlig å ta gebyr for legetime på video

16. april, 2020

Nesten alle fastleger tilbyr nå time på video for å unngå koronasmitte. Forbrukerrådet applauderer, men sier legene ikke har lov til å ta fakturagebyr for dette. 

For et drøyt år siden viste Forbrukerrådets undersøkelse at bare åtte prosent av fastlegene tilbød legetime på video. Nå er andelen oppe i nær hundre prosent, og det skyldes trolig i stor grad at video er et effektivt smitteverntiltak.

Heier på video, slår ned på gebyr

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og hun heier på at legene nå har tatt et langt, digitalt sprang.

– Det som ikke er greit, er at noen tar et eget fakturagebyr for dette. Det har de rett og slett ikke lov til, og dette er klinkende klart i regelverket.

Forskriften sier at gebyr kun er tillatt dersom pasienten har ønsket å betale med faktura, og har valgt bort å betale med kontanter eller i terminal. Når legekontoret av smittevernhensyn ønsker at legetimen skal foregå over video, har ikke pasienten tatt det valget.

Anne Kristin Vie.Foto

Legetime på video er godt folkehelsetiltak

Vie forteller at Forbrukerrådets undersøkelser viser at mange lenge har villet ha legetime på video når det er medisinsk forsvarlig. Det er kjappere for både lege og pasient, samfunnet kan på lengre sikt spare milliarder, og det gjør at vi unngår smitte. Dessuten kan video være et godt folkehelsetiltak på flere måter. Særlig de unge svarte at de lar være å gå til legen med ting de bekymrer seg for, fordi det er for tidkrevende. De vil imidlertid ha videotime, om det er mulig.

Selv om Forbrukerrådet er glad for at mange flere legekontor nå tilbyr legetime på video, må gebyret bort, understreker fagdirektøren.

– Vi har fått telefoner fra folk som forteller at de har fått fakturagebyr på rundt 70 kroner, og for pasientene som trenger legetime oftest, kan det til sammen utgjøre en sum som er betydelig for dem. Gebyret er ulovlig, og må strykes fra regningen til pasientene, fastslår hun.

Presse

For intervju, kontakt:

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet
Telefon: 995 68 816

Pressefoto

Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel