Strøm

Forbrukerrådet frykter økt energifattigdom

10. august, 2022

Forbrukerrådet frykter vinterens strømpriser vil føre til energifattigdom, selv med økt strømstøtte. – Det er viktig at forbrukerne forbereder seg på en dyr vinter, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Strømstøtteordningen forsterkes fra 1. september. Den vil imidlertid ikke skåne forbrukerne helt fra de økte strømprisene, sammenlignet med hva de har betalt tidligere.

Forbrukerrådet har laget anslag som viser at forbrukerne denne vinteren kan få dobbelt så høye strømregninger sammenlignet med perioden 2017 – 2019, selv etter at den økte strømstøtten er innberegnet.

– Mange forbrukere vil måtte spare inn på andre områder for å betale de økte strømkostnadene, mens andre vil slite med å dekke de økte utgiftene. Forbrukerrådet frykter vi vil få en økt andel energifattige som ikke vil klare å betjene strømregningen, og som vil vegre seg for å bruke tilstrekkelig med strøm til blant annet oppvarming av bolig, sier Inger Lise Blyverket.

Strømmast vinter.foto
Foto: Colourbox

Frykter for tilliten til strømmarkedet

– Forbrukerrådet frykter for tilliten til det norske energimarkedet om forbrukerne over tid må betale så mye for strømmen. Det skaper mye usikkerhet og utrygghet å ikke vite hvor dyrt det blir å bruke strøm. Norge skal gjennom en krevende overgang til fornybarsamfunnet, noe som vil bli svært vanskelig om forbrukerne ikke har tillit til energimarkedet.

Blyverket mener Forbrukerrådets beregninger om at regningene kan bli doblet selv etter strømstøtten, bør være et varsku til politikerne som nå skal utforme en ny strømstøtte.

– Selv om strømstøtten økes til 90 prosent når strømprisen er mer enn 70 øre pr kWt, vil utgiftene for mange fortsatt bli langt høyere enn hva forbrukerne har pleid å betale. Dette vil ramme de som har minst fra før. Forbrukere med dårlig råd rammes ekstra hardt av stigende strømpriser, økte renteutgifter og høyere matvarepriser.

Strømstøtten trolig ikke sterk nok

Forbrukerrådet er glad for at regjeringen har signalisert at strømstøtteordningen skal bestå så lenge vi har unormalt høye strømpriser.

– Men vi tror ikke en kompensasjon på 90 prosent når spotprisen overstiger 70 øre vil være tilstrekkelig over tid, dersom strømprisene øker fremover. Uansett bør en slik strømstøtteordning kombineres med treffsikre tiltak for dem som sliter mest.

Blyverket mener det også bør vurderes om strømstøtten bør utformes slik at det gis mest støtte til et grunnleggende energiforbruk.

Forbrukerrådets forslag til tiltak

  • Utvidete strømstøtteordninger
    Dersom prisene over tid blir så høye som 5 kroner eller mer per kWt vil det være nødvendig med ytterligere støttetiltak. Dette vil være spesielt viktig for lavinntektsgrupper.
  • Flere ENØK-tiltak bør få støtte
    Vi gjør oss selv og Europa en tjeneste om vi klarer å spare strøm der det er mulig. Vi forventer at regjeringen gjør lønnsomme ENØK-tiltak mer tilgjengelig for forbrukere med å øke støtten enten gjennom ENOVA eller Husbanken.   
  • Energifattigdom må kartlegges
    Strøm er et nødvendighetsgode. Redusert livskvalitet og vedvarende økonomiske problemer på grunn av høyere strømpriser er derfor et stort samfunnsproblem. Forbrukerrådet forventer derfor at energifattigdom i Norge kartlegges ytterligere og kombineres med treffsikre tiltak for den utsatte gruppen.

Forbrukerrådets råd til forbrukerne

Samtidig som forbrukere må skånes fra unormalt høye strømpriser er hele energimarkedet i en alvorlig priskrise, som på kort sikt vil ha effekt for forbrukerne uansett hvilke tiltak politikerne setter inn. Til syvende og sist er det forbrukerne som må forberede seg på at hverdagen vil bli dyrere.

Forbrukerrådet gir har utarbeidet flere veiledere med gode råd til forbrukerne:

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker