Forslag til ny husleielov: – En merkedag for leietakerne

31. januar, 2024

I dag la husleielovutvalget frem innstillingen til en ny husleielov. Forbrukerrådet er fornøyd med at utvalget går inn for flere endringer som vil gi leietakere bedre vern enn i dag.

– Å leie bolig skal være et like trygt alternativ som å eie bolig. Flertallet i utvalget tar på alvor at hver femte nordmann leier bolig og trenger et stabilt og trygt leieforhold, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Viktig med stabile leierammer

Flertallet i utvalget går inn for å øke minstetiden for utleiekontrakter fra tre til fem år, med en rett til fornyelse av kontrakten på bestemte vilkår. Et samlet utvalg går inn for å fjerne muligheten utleiere i dag har til å binde leiere til å bli boende i boligen mot sin vilje.

Til slutt har flertallet også gått inn for å redusere utleieres mulighet til å oppgi falske årsaker til oppsigelse ved at utleiers mulighet til å endre oppsigelse etter den er sendt er redusert.

I underkant av 30 prosent av innbyggerne i Oslo leier, og om lag 500.000 nordmenn er langtidsleietakere.

– I takt med stigende boligpriser har leie blitt et viktigere alternativ for flere. For dem er det viktig med stabile rammer rundt leieforholdet, sier Inger Lise Blyverket.

Ny lov skal vedtas før valget i 2025

Husleielovutvalget ble satt ned av Kommunal- og regionaldepartementet sommeren 2023. Den første delinnstillingen ble levert 31.1, mens den andre innstillingen kommer 15. oktober.
Utvalget ble satt ned på bestilling av Stortinget med forutsetning om at en ny lov skal vedtas før valget i 2025.

Thomas Ege

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og økonomi

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker