Test av maskara: Rimelige alternativer på pallen

30. juni, 2023

Rimelige maskaraer fra L’Oreal og Isadora er blant topp tre i testen vår, mens Max Factor får bunnotering på grunn av de skadelige kjemikaliene vi fant i produktet.

Illustrasjonsfoto av en ung kvinne foran speilet som tar på maskara.foto

Vi har testet 17 ulike maskaraer for å finne ut hvilke som gir best resultat på vippene, hvilke som inneholder skadelige kjemikalier og hvilken av de som gir minst svinn.

Blant taperne får du dessverre skadelige stoffer på boks, og noen av produktene har dessuten så dårlig design at halvparten av maskaraen må kastes før du får brukt den opp.

Les heile testen her.

Testvinnerne

Isadoras Build-Up Mascara Extra Volume er vinneren av testen.

Produktfoto av maskaratestens vinnere.foto
Testvinneren (til venstre) fra Isadora er god og relativ rimelig.

Den gir både et godt resultat på vippene og er relativ rimelig. L’Oreals Volume million lashes balm noir og Yves Saint Laurents Lash Clash Mascara er også gode kandidater, som får smilefjes i testen vår.

Alle disse tre gir et fint resultat som holder hele dagen, og får også smilefjes på ingredienser, fordi de ikke inneholder noen allergen eller mistenkt hormonforstyrrende stoffer.

I likhet med de fleste andre produktene vi har testet er de likevel ikke så gode på verken miljøpåvirkning til emballasjen eller på mengden av produktet som blir til svinn fordi emballasjen er for dårlig utformet.

Testens taper

Max Factors Divine Lashes er taperen i testen.

Produktfoto av maskaratestens taper.foto

Dette er den eneste maskaraen som får laveste skår på både ingredienser, og dessuten i laboratorietesten av stoff som er forbudt å tilsette i kosmetikk, men som det likevel kan finnes spor av.

Maskaraen er tilsatt det hormonforstyrrende stoffet propylparaben og et allergen. I tillegg fant vi spor av arsen og nikkel i for store mengder i laboratorietesten. Derfor anbefaler vi at du styrer unna dette produktet.

På linje med de andre maskaraene får også Max Factors Divine Lashes lav skår på miljøpåvirkningen til emballasjen, og middels skår på svinn. Vi måtte kaste 22 prosent av sminken på grunn av utformingen på pakken.

Les heile testen her.

Lite miljøvennleg emballasje og mykje svinn

Et gjennomgående funn i testen er at maskaraene skårer dårlig på vurderingen av hvor miljøvennlig emballasjen er, og på andelen svinn. Her har produsentene en lang vei å gå for å bli bedre, sier Elin Vestrum, seniorrådgiver og fagansvarlig for bærekraft i Forbrukerrådet.

— Det må være mulig å designe maskaraen bedre slik at du ikke ender opp med å kaste nesten halvparten av produktet i søpla, slik vi ser med enkelte maskaraer i testen. Det er lite bærekraftig – både for naturen og for lommeboka, sier hun, og legger til:

— På den positive siden er det mange som klarer å lage maskara uten verken allergener eller hormonforstyrrende stoffer. Når såpass mange klarer det, bør alle klare det, sier Vestrum.

Pressefoto av Elin Vestrum.foto
Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Hun oppfordrer alle til å bruke sin forbrukermakt ved å velge bort maskaraene med skadelige stoffer.

Svanemerket kosmetikk

Forbrukerrådets generelle anbefaling er å kjøpe svanemerket kosmetikk. Dessverre fikk vi ikke med noen svanemerkede alternativ i testen vår, men det finnes noen få til salgs på det norske markedet.

Miljømerket svanen.Foto

Svanemerket stiller strenge krav til ingredienser, slik at du slipper både hormonforstyrrende stoffer og allergen dersom du velger svanemerket maskara neste gang sminkeveska trenger påfyll.

Svanen stiller også strenge miljøkrav til emballasjen, et behov som kommer tydelig fram i testen vår.

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Dette har vi testet:

Vi har testet resultatet på øyevippene og hvor godt maskaraene holder utover dagen.

Videre har vi vurdert hvor gode børstene er å bruke. I tillegg har vi undersøkt om sminken er tilsatt allergener eller hormonforstyrrende stoffer.

De maskaraene som inneholder mistenkte hormonforstyrrende stoffer eller allergener får automatisk surt fjes totalt.

Maskaraene er også testet i laboratorium for en rekke ulike stoffer som ikke er tillatt å tilsette i kosmetikk, men som det likevel kan finnes spor av i sminke.

Vi har gitt smilefjes til dei produkta som har ingen eller svært låge nivå av desse kjemikaliane, men nokre produkt har høgare verdiar, dei får derfor strek-munn eller surt fjes.

I laboratorietesten fann vi éin mascara som inneheld spor av arsen, ein som inneheld formaldehyd, og fleire som har spor av nikkel og PAH.

Vi har også testa miljøpåverknaden til emballasjen. Her blir materialet vurdert emballasjen er laga av, om emballasjen kan vinnast tilbake og talet på lag med emballasje.

I tillegg ser vi på svinn, som viser kor mykje av maskaraen som er igjen i behaldaren og må kastast, når det ikkje er mogleg å få ut meir maskara med børsten. Det er svært få maskaraer som skårar godt på svinn, og dessverre viser testen vår at det ikkje er uvanleg at opp mot halvparten av sminka må kastast, fordi det er umogleg å få innhaldet ut av behaldaren.

Den einaste maskaraen som får smilefjes på svinn er frå Dr. Hauscka, der “berre” 15 prosent av sminka går tapt. Maskaraen med den høgaste svinn-andelen er Maybellines Lash Sensational med heile 53 prosent svinn.

Vi har også sjekka om sminka er økologisk og om ho er parfymert.
Det er store forskjellar i pris på dei ulike produkta, og testen vår viser at ein billig mascara kan vere både god å bruke og fri for skadelege kjemikaliar.

Forskjellane i pris er på slåande 10-gangen mellom testens rimelegaste frå Essence, og den dyraste frå Chanel. Storleiken på pakkane varierer også mykje, frå den minste som er Chanels med 6 ml, til test-vinnar Isadora som er dobbelt så stor og på 12 ml.

Vi har testet resultatet på øyevippene og hvor godt maskaraene holder utover dagen.

Videre har vi vurdert hvor gode børstene er å bruke. I tillegg har vi undersøkt om sminken er tilsatt allergen eller hormonforstyrrende stoff.

De maskaraene som inneholder mistenkte hormonforstyrrende stoff eller allergen får automatisk surt fjes totalt.

Maskaraene er også testet i laboratorium for en rekke ulike stoffer som ikke er tillatt å tilsette i kosmetikk, men som det likevel kan finnes spor av i sminke.

Vi har gitt smilefjes til de produktene som har ingen eller svært lave nivå av disse kjemikaliene, men noen produkt har høyere verdier, de får derfor strek-munn eller surt fjes.

I laboratorietesten fant vi én mascara som inneholder spor av arsen, en som inneholder formaldehyd, og gjentatte som har spor av nikkel og PAH.

Vi har også testet miljøpåvirkingen til emballasjen. Her blir materialet vurderte emballasjen er lagd av, om emballasjen kan gjenvinnes og antallet lag med emballasje.

I tillegg ser vi på svinn, som viser hvor mye av maskaraen som er igjen i beholderen og må kastes, når det ikke er mulig å få ut mer maskara med børsten.

Det er svært få maskaraer som skårer godt på svinn, og dessverre viser testen vår at det ikke er uvanlig at opp mot halvparten av sminken må kastes, fordi det er umulig å få innholdet ut av beholderen.

Den eneste maskaraen som får smilefjes på svinn er fra Dr. Hauscka, hvor “bare” 15 prosent av sminken går tapt. Maskaraen med den høyeste svinn-andelen er Maybellines Lash Sensational mens hele 53 prosent svinner.

Vi har også sjekket om sminken er økologisk og om hun er parfymert.
Det er store forskjeller i pris på de ulike produktene, og testen vår viser at en billig mascara kan være både god å bruke og fri for skadelige kjemikalier.

Forskjellene i pris er på slående 10-gangen mellom testens rimeligste fra Essence, og den dyreste fra Chanel.

Størrelsen på pakkene varierer også mye, fra den minste som er Chanels med 6 ml, til test-vinner Isadora som er dobbelt så stor og på 12 ml.

Alle prisene er hentet inn i mai 2023

Mer om stoffene som er funnet:

Stoff fra ingrediensliste:

Butylhydroxytoluen (BHT) er en syntetisk antioksidant som bidrar til å bevare egenskapene og ytelsen av produktet når det blir eksponert for luft.

Stoffet har tidligere ikke vært lovregulert i kosmetikk, men nye vurderinger av helserisiko/hormonforstyrrende effekt gjør at det nå vil bli satt grenser for hvor høy konsentrasjon av stoffet som blir tillatt brukt i ulike typer kosmetikk.

Propylparaben er et konserveringsmiddel. Stoffet er mistenkt hormonforstyrrende og derfor er det regulert hvor høy konsentrasjon av stoffet som blir tillatt brukt i kosmetikk.

Stoffet er også forbudt å bruke i produkt til barn under tre år/i bleieområdet, på grunn av uvisshet om hvor trygt propylparaben er.

Sporstoff funnet i laboratorietest:

Arsen:
Arsen er et grunnstoff, og et giftig tungmetall. Arsen finnes i naturen, både naturlig og som forurensning.

Formaldehyd:
Aldehyd er en gruppe kjemiske forbindelser og formaldehyd er det enkleste av aldehydene. Stoffet blir brukt i produksjonsprosessen til fremstilling av en rekke ulike produkt.

Formaldehyd – Store medisinske leksikon (snl.no).

Formaldehyd er klassifisert som kreftfremkallande og hudsensitiviserende.

PAH: Polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH) blir ofte kalt for tjærestoffer og omfatter hundrevis av ulike forbindelser. De ulike PAH-forbindelsene har helt ulike egenskaper og kan derfor tenkes å bidra til vidt ulike helseeffekter. Eksempel på de verste mulige effektene er kreft, hjerter- og karlidingar, fosterskader og skader på arvematerialet: PAH – FHI

Nikkel:
Nikkel er et metallisk grunnstoff, et tungmetall. Det er et av de vanligste metallene vi omgir oss med. Nikkel finnes i f.eks uekte smykker og i mange ulike metallbelagte ting. Metallet kan også finnes i blant annet hårfarge og kosmetikk: Nikkelallergi | NAAF

Det er ikke tillatt å tilsette disse stoffene i kosmetikk. Likevel kan sminke inneholde stoffene, og det blir tillate spormengder. Så lenge produsenten kan dokumentere såkalt god framstillingspraksis er spor av stoffa ikke ulovleg: Spor av forbodne stoff i kosmetiske produkt | Mattilsynet, Tungmetaller og andre grunnstoff | Mattilsynet

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker