70 år på lag med forbrukerne

9. oktober, 2023

Forbrukerrådet runder sitt sjuende tiår i år. Det er flere merkedager i jubileumsåret, men vi velger å feire oss selv litt ekstra den 9. oktober. Da er det 70 år siden det første møtet i det nyopprettede rådet – og dermed da arbeidsdagen for forbrukernes beste begynte.

Forbrukerrådets historie er preget av store og små kamper, innføring av viktige lover og, ikke minst, sterke kvinner.

Det begynte med kvinnene

Behovet for et forbrukerråd bygde seg opp etter andre verdenskrig. Det var stor vareknapphet og naturalhusholdningen var borte. Forbruk var den nye måten å skaffe seg varer på. Jarle Oppedal, leder for innsikt og analyse i dagens Forbrukerrådet, forteller i en egen jubileumsutgave av podkasten “Life hacks med Forbrukerrådet” at det på mange måter egentlig begynte med en båt med tomater fra Spania i 1946. Da båten ikke ble losset, tok husmødre saken i egne hender og bordet båten for å sikre seg næringsrike tomater til barna sine. Litt senere aksjonerte forbrukerne igjen, da mot omlegging av melkedistribusjonen. 

Gruppe med mennesker samles til Forbrukerrådets første møte 9. oktober 1953.Foto
Det første møtet i Forbrukerrådet.
Foto: NTB

Det ble et press for å opprette et forbrukerråd, og i 1953 tok det fart. Et utvalg foreslo å opprette et slikt råd, regjeringen godkjente forslaget og Stortinget vedtok å opprette Forbrukerrådet som et toårig prøveprosjekt. I september ble medlemmer oppnevnt og vedtekter fastsatt i statsråd, og den 9. oktober hadde altså Forbrukerrådet sitt første møte.  

Flere sterke kvinner har preget organisasjonen gjennom historien. Oppedal nevner spesielt Inger Louise Valle, Aase Bjerkholt, Kristin Moe og Gerd Benneche fra de første tiårene. Og mange som ikke husker så langt tilbake, har sett og hørt den nå værende forbrukerdirektøren, Inger Lise Blyverket, og hennes forgjenger, Randi Flesland, som tydelige talspersoner for forbrukerne.

Kamper og omkamper for forbrukerne

Blyverket fikk nylig styrets tillitt for en ny åremålsperiode som direktør i forbrukernes interesseorganisasjon. Hun forteller i podkasten om kamper som går over lang tid, og noen som må tas på nytt. Hvis du for eksempel tror at dagens kamp mot gebyrer er ny, må du tro om igjen. I mange år var bankenes gebyrer i Forbrukerrådets søkelys, og midt på 80-tallet var vi spesielt aktive og høylytte. 

Mange av forbrukerkampene har gitt resultater vi lever med daglig i dag. Vi har for eksempel flere lover som gir forbrukere rettigheter og regulerer forholdet mellom forbruker og næringsdrivende; Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven, markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven, åpningstidsloven, gjeldsordningsloven, avhendingslova og forbrukertvistloven er alle blitt til etter initiativ fra Forbrukerrådet. 

Forbrukerrådets tester

Mange har et forhold til testene våre. Allerede i 1955 publiserte Forbrukerrådet sin første test. Vi spurte om egg skulle kvalitetsmerkes eller ikke. Forbrukerrådet testet kvaliteten på egg fra forskjellige leverandører, og svaret ble nei. Senere har det blitt mange tester. En periode skulle testene påvirke produktutvikling, og i mange år har vi vært en troverdig tester av kvalitet på produkter. Etter noen år uten testing er vi i gang igjen, nå med et grønt perspektiv på testene. 

Forbrukerrådet har testet både kondomer (16 av 23 viste seg å ikke holde mål) og soveposer (det ble det bråk av) – og en del husker nok at Forbrukerrådet testet selveste Syden. For å nevne noen.

Da mediene kviet seg for å publisere navn på produktene i testene våre, ble det behov for en egen kanal til å fortelle om testresultatene fullstendig, og uten frykt for å tråkke produsenter på tærne. Forbrukerrapporten så dagens lys i 1958, og ble et viktig magasin i fem tiår. På det meste hadde bladet 280 000 abonnenter. 

Mann med deodoranter.Foto
Testene fikk sin egen kanal i Forbrukerrapporten. I 1978 testet vi deodoranter.
Foto: Forbrukerrådet

Veiledning, nemnder og portaler

Blyverket er i podkasten innom oppgaver Forbrukerrådet har fått opp gjennom årene, som i dag er lett tilgjengelige lavterskel-tilbud til den enkelte forbruker. Veiledningstjenesten vår besvarer hvert år mer enn 50 000 henvendelser på telefon og epost, og juristene våre er representert i nemnder som behandler omtrent 20 000 saker mellom forbrukere og næringsdrivende årlig. Hver dag besøker tusenvis av nordmenn portalene Finansportalen.no og Strømpris.no, der de kan sammenligne priser på bank, forsikring og strøm – og de får hjelp til å bytte leverandør om de ønsker. 

Når ikke lavterskeltilbud har vært nok, har Forbrukerrådet både blitt tatt til retten og vi har tatt næringsdrivende til rettssystemet, helt til Høyesterett. Allerede i 1956 saksøkte importøren av Limonina vitaminica Forbrukerrådet for tapte inntekter, etter at rådet fra rådet var å lage essensen selv til en tidel av prisen. Det siste tiåret er Røeggensaken i 2013 og gruppesøksmålet mot DNB i 2019 eksempler på at vi igjen har måttet stå distansen til Høyesterett i kamp for forbrukerne. Det har gitt viktige seiere.

Jarle Oppedal, Bengt-Eigil Ruud og Inger Lise Blyverket.Foto
Jarle Oppedal og Inger Lise Blyverket forteller om «Forbrukerrådet før og nå» i en egen episode av podkasten vår. Bengt-Eigil Ruud (bak) er programleder.
Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Forbrukerrådets historie strekker seg altså over 70 år nå. Foreløpig, får vi si, for historien er ikke over. Forbrukernes interesseorganisasjon har fortsatt mye å ta tak, selv om det er blitt en del viktige seiere på 70 år. 

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker