Råd i forbindelse med koronautbruddet


Her finner du våre råd knyttet til blant annet reise, ferie, konkurs og betalingsproblemer.

Information in English

Forbrukerrettighetene gjelder fortsatt og skal selvsagt respekteres på tross av at vi er i en svært krevende situasjon. 

Forbrukere opplever daglig – både i smått og stort – at de avtaler de har inngått, ikke blir innfridd, avlyses eller utsettes. Å holde oversikt over hvilke regler som gjelder og hvordan de skal forstås i lys av korona-epidemien, er svært krevende.

Forbrukerrådet forventer derfor at næringslivet respekterer grunnleggende forbrukerrettigheter; ikke minst de som nå mottar betydelig statlig støtte. De lover og regler som gjelder, må følges.

Forbrukerrettighetene er der for å beskytte mennesker i en vanskelig situasjon, og de går ikke i karantene. De grunnleggende forbrukerrettighetene kan mer eller mindre anvendes som normalt, også i en presset tid. Dette inkluderer at

  • avtaler skal holdes,
  • ytelse forutsetter ytelse og
  • informasjonen forbrukeren får skal være korrekt.

Hold deg løpende oppdatert på råd og anmodninger fra myndighetene.

FolkehelseinstituttetUtenriksdepartementetHelsenorge

Betalingsproblemer og inkasso

Så langt det er mulig, bør du betale avdragene på lån som normalt. Avdragsfrihet bør du bare vurdere dersom du ikke får pengene til å strekke til det nødvendige. Ta kontakt med banken hvis du har vansker med å betjene lån. Det gjelder også forbrukslån. Bankene har innarbeidete rutiner for utsettelse av tilbakebetaling av lån, og myndighetene har satt bankene i stand til å imøtekomme kundene.

Sjekk også hvilke betingelser du har hos banken din. Her kan det være mulighet for å reforhandle rentene, eller eventuelt bytte til en annen bank med gunstigere avtaler. Sjekk gjerne Finansportalen.no. for de beste tilbudene.

Dersom det skulle blir vanskelig å betale regninger, må du ta kontakt med dem du skylder penger. Det er ikke uvanlig at leverandørene går med på å utsette betaling, eller dele opp beløpet over flere innbetalinger. Dette gjelder også for inkasso. Ta så tidlig som mulig kontakt med inkassobyrået dersom du ser at det blir vanskelig å betale kravet. De kan være behjelpelige med å sette opp en nedbetalingsplan for deg.

For mer informasjon om hvordan du håndterer eventuelle betalingsproblemer, gå inn på våre nettsider.

Se mer om betalingproblemerSe mer om inkasso

Muligheter for å avbestille flyreise

UD fraråder nå reiser til alle land. Dermed bør du ikke planlegge reiser på nåværende tidspunkt. Det er innført grensekontroll, og nordmenn som befinner seg i utlandet, bes oppdatere seg på og forholde seg til myndighetenes råd. Har du allerede bestilt, dekker normalt reiseforsikringen din avbestilling til land hvor UD fraråder reise.

Du kan i utgangspunktet ikke avbestille en flybillett, hvis det ikke står i vilkårene. Flere flyselskaper tilbyr deg allikevel å reise på et annet tidspunkt, selv om du ikke har kjøpt billetter som kan avbestilles. Sjekk flyselskapets nettsider for informasjon. I alle tilfeller har du rett på skatter og avgifter tilbake, hvis du velger å ikke fly.

Du kan uansett forsøke å gå i dialog med hotellet eller flyselskapet. Spør om det er mulig å få utsette hotelloppholdet eller flyreisen til situasjonen har roet seg. Vær oppmerksom på at reiseoperatører og flyselskaper har stor pågang, og at du nok må påberegne en del ventetid.

I utgangspunktet dekker ikke reiseforsikringer frykt for smitte, men de dekker avbestilling hvis UD fraråder innreise. Mange forsikringsselskaper har i lys av koronaepidemien åpnet for å dekke avbestilling til de mest utsatte landene.  

Vi anbefaler at du undersøker med ditt reiseforsikringsselskap, og ser hva de tilbyr. Alle selskapene har god informasjon på sine nettsider, og vi anbefaler at du først sjekker der før du tar kontakt direkte.

Rettigheter ved pakkereise

Hvis du har kjøpt en pakkereise eller en «sammensatt reise», så gjelder det egne regler for dette.

Les mer om avbestillingsreglene for pakkereiser

 

Innstilte fly og hotellbooking

Hvis en flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valget mellom refusjon av billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet, eller omruting. Dette gjelder uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikke se bort fra disse rettighetene.

Flere selskaper tilbyr tilgodelapper og cashpoints når reisene kanselleres. Du kan selv velge om du vil takke ja til dette, eller benytte rettighetene dine nevnt ovenfor. Dersom du takker ja til et slikt tilbud, gir du i praksis et usikret lån til selskapet, med den usikkerhet det medfører.

Selskapene venter ofte tett opp til avreisedatoen med å kansellere, noe som gjør at du som forbruker må ha is i magen i den perioden. Som en mellomløsning kan du melde et krav til reiseforsikringselskapet ditt dersom reisen omfattes av UD sin fraråding om å reise. Denne generelle frarådingen gjelder i dag til og med 14. april.

Under normale omstendigheter vil du kunne ha krav på en kompensasjon, dersom flyet ditt innstilles. Hvis årsaken til innstillingen er ekstraordinær, slik som koronautbruddet og stengte grenser, faller retten til kompensasjon bort. Sjekk gjerne dine rettigheter med flykalkulatoren vår.

Hvis du ikke kan benytte hotellbookingen, må du se på vilkårene i avtalen du har inngått med hotellet. Har du kjøpt overnatting uten avbestillingsmulighet, har du i utgangspunktet ikke krav på refusjon. Hvis hotellet blir stengt slik at du ikke får benyttet deg av hotellbestillingen, er utgangspunktet at du kan kreve tilbakebetaling for selve hotellkostnaden.

For deg som er på reise

Hvis du blir satt i karantene på feriestedet, dekker de fleste reiseforsikringer hotellopphold og utgifter til hjemreise. Sjekk også reiseforsikringen din hvis du ikke kommer deg hjem, eller har andre utgifter knyttet til koronautbruddet.

OBS! Hvis du trosser UDs reiseråd, er det flere selskaper som melder at du ikke dekkes av forsikringen under oppholdet.

Hva skjer hvis flyselskapet går konkurs?

Du har få rettigheter, dersom et flyselskap går konkurs. Du kan rette krav mot konkursboet, men det er lite sannsynlig at det fører frem til noe. Et konkursrammet selskap kan ikke betjene sine løpende utgifter og har ofte mer gjeld enn formue.

Oppgjøret i en konkurs har forskjellige prioriteter, der staten og kreditorer med sikkerhet i pant kommer først. En forbruker med et vanlig pengekrav vil ofte stille langt bak, og sjansen for kontant oppgjør er ofte veldig lav.

Hvis du har betalt flyreisen med et kredittkort, kan du rette tilsvarende krav mot kredittyter som du kunne rettet mot flyselskapet. Kredittyteren har ingen plikt til faktisk å fremskaffe billetter hjem, og er kun ansvarlig for eventuelle økonomiske tap. En god del debetkort har samme dekning som kredittkortene igjennom sin kortavtale.

De aller fleste reiseforsikringer dekker ikke tap som følge av konkurs.

Er du på reise når konkursen skjer, må du selv ta ansvaret og kostnadene med å komme deg hjem. Krisesituasjonen vi er inne i nå, gjør landskapet uoversiktlig, og det er umulig å forutse om midlertidige regelendringer eller ekstra tiltak eventuelt settes inn. Derfor er det viktigste rådet: Hold deg til enhver tid oppdatert på den informasjonen som kommer fra norske myndigheter. Følg med på nyheter, og hold deg oppdatert på nettsidene til FHI og UD .

Ved pakkereise er det reiseoperatøren som må få deg hjem, og de må skaffe et annet selskap som kan fly passasjerene tilbake. Hvis pakkereiseoperatøren også går konkurs, så dekker Reisegarantifondet utgifter du måtte ha.

Avlyste arrangementer

Dersom et arrangement blir avlyst som følge av korona, har du i utgangspunktet rett på pengene tilbake for billetten du har kjøpt.

Erstatning for andre utgifter du har hatt, som for eksempel reise og overnatting i forbindelse med arrangementet, vil du ikke kunne kreve dekket, dersom koronaviruset er årsak til avlysningen. Dette gjelder uansett hva som står i vilkårene. 

Vi er kjent med at flere store aktører har standardvilkår som fratar forbrukeren rett til refusjon av billettprisen, uansett avlysningsgrunn. Forbrukerrådet mener at slike vilkår fort kan være urimelige, og at du som kjøper vil ha rett på refusjon av billettprisen ved en avlysning, uansett hva vilkårene sier.

Du må derfor selv undersøke vilkårene for kjøpet ditt, gjerne på nettsidene til aktøren, og finne ut om de tilbyr pengene tilbake eller ikke. I noen tilfeller tilbyr arrangøren at arrangementet flyttes. For en del kan dette være et fullgodt alternativ, som vi anbefaler at du vurderer.

Hvis du ikke får pengene tilbake, kan Forbrukerrådet mekle i saken mellom deg og arrangøren.  

Hytteleie

Mange lurer på hva som skjer med leie av hytte, hvis hytta ikke kan brukes. 

Rettigheter og plikter følger av avtalen mellom deg og utleieren. Her er utgangspunktet at du har rett på tilgang til hytta mot at utleier har rett på leie. 

Hvis du inngikk en leieavtale før de offentlige restriksjonene trådte i kraft, vil du kunne ha krav på helt eller delvis refusjon av leieprisen. Når forutsetningene for leieavtalen endrer seg mye etter signering, kan det være urimelig at du som forbruker sitter med hele utgiften. Dette er uavhengig av hva som eventuelt står i leieavtalen.

Om du har krav på hel eller delvis refusjon, er likevel uklart. Det er lettere å nå frem med et krav mot en profesjonell utleier enn hvis du har leid hytte fra en annen privatperson.

Vår anbefaling er at du og utleier blir enige om en løsning dere kan leve med. Dette kan for eksempel være en deling av leieprisen, eller at du forplikter deg til å bruke hytta på et senere tidspunkt mot samme pris som du betalte for den opprinnelige leien. Det kan være grunn til å forsøke å løse dette i minnelighet, ettersom vi er i en svært spesiell situasjon.

Får du ikke til en løsning med utleier, bør du sjekke hva du har dekning for gjennom ditt forsikringsselskap. Sjekk informasjonen på forsikringsselskapets nettside før du tar kontakt. 

Treningssenter

Samtlige treningssenter ble pålagt å stenge som følge av smittevernhensyn i uke 12. Mange forbrukere har løpende abonnementer, og en del har bindingstid.  

Som et utgangspunkt skal du ikke betale for medlemskapet i den perioden senteret er stengt. Hvis du allerede har betalt for en måned med hel eller delvis stenging, kan dette typisk trekkes fra på første faktura når senteret åpner igjen. Hvis du ikke velger å fortsette på senteret, skal dagene med stengt senter refunderes.  

Hvis du har et medlemskap med bindingstid, vil bindingstiden fryses i perioden senteret er stengt. Når senteret åpner igjen vil avtalen fortsette som normalt. Dersom stengingen varer i flere måneder, vil du likevel ha rett til å gå fra avtalen på tross av bindingstiden.   

Vi er kjent med at mange treningssenter har kreative løsninger som sikrer at medlemmene fortsetter som kunder i perioden med stenging. Dette omfatter blant annet digitale gruppetimer, gjestemedlemsskap for venner, gavekort og direkte spørsmål til å betale full medlemsavgift i perioden senteret ser stengt.  

Du velger selv om du ønsker å slå til på slike løsninger. For å sikre noe treningsutbytte kan et digitalt medlemskap være aktuelt. Du skal uansett betale en redusert pris for begrensede tjenester.  

Når du ikke får varen eller tjenesten på grunn av konkurs? 

Tingretten kan åpne konkurs etter begjæring fra selskapet selv, eller fra en kreditor. For å finne ut om selskapet har gått konkurs, kan du søke opp det aktuelle selskapsnavnet her.  

Hvis konkursbehandlingen pågår, vil det være oppnevnt en bostyrer, som du kan melde kravet ditt til. Det er ofte lite å hente for en vanlig forbruker i konkursbehandlingen. 

Et selskap kan velge å avvikle driften sin, og i motsetning til en konkurs betyr det at selskapet har nok eiendeler til å dekke sine løpende forpliktelser. Har du fått beskjed om at selskapet er under avvikling, bør du rette kravet ditt til selskapet, for eksempel med en e-post.  

Hvis du betalte for varen eller tjenesten med kredittkort, kan du rette kravet mot kredittyter gjennom såkalt kortreklamasjon. Kredittyter er banken eller finansinstitusjonen som innvilget deg kreditt gjennom å utstede et kredittkort. En god del debetkort vil kunne gi deg samme rettighet.

Har du kjøpt en vare det er noe feil medog selger har gått konkurs, bør du forsøke å rette kravet ditt mot produsenten av varen. Har varen en produksjonsfeil, kan du i visse tilfeller rette kravet mot importør eller produsent. 

Oppdatert reiseinformasjon

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

FolkehelseinstituttetUtenriksdepartementet