Råd i forbindelse med koronautbruddet


Her finner du våre råd knyttet til blant annet reise, ferie, konkurs og betalingsproblemer.

Information in English

Forbrukerrettighetene gjelder fortsatt og skal selvsagt respekteres på tross av at vi er i en svært krevende situasjon.

Forbrukere opplever daglig – både i smått og stort – at de avtaler de har inngått, ikke blir innfridd, avlyses eller utsettes. Å holde oversikt over hvilke regler som gjelder og hvordan de skal forstås i lys av korona-epidemien, er svært krevende.

Forbrukerrådet forventer derfor at næringslivet respekterer grunnleggende forbrukerrettigheter; ikke minst de som nå mottar betydelig statlig støtte. De lover og regler som gjelder, må følges.

Forbrukerrettighetene er der for å beskytte mennesker i en vanskelig situasjon, og de går ikke i karantene. De grunnleggende forbrukerrettighetene kan mer eller mindre anvendes som normalt, også i en presset tid.

Hold deg løpende oppdatert på råd og anmodninger fra myndighetene.

FolkehelseinstituttetUtenriksdepartementetHelsenorge

Praktisk klagehjelp 

Når du ikke får det du har betalt for, må du klage til selger. Lovverket stiller ingen krav til hvordan en slik klage skal se ut, men vi anbefaler følgende:  

  • Klag så fort som mulig 
  • Klag skriftlig 
  • Bruk en nøktern tone 

En skriftlig klage kan typisk være en e-post, et kontaktskjema eller en melding på et sosialt medium. Husk å ta vare på en kopi av klagen, enten i utboksen eller et skjermbilde. Hvis du sender klagen via post, anbefaler vi også at du tar vare på en kopi av klagen. 

I korona-situasjonen har flere næringsdrivende gjort det vanskelig for forbrukerne å sende inn klager, eller å kreve det de har rett til. Særlig luftfartsbransjen har satt opp komplekse klageskjemaer som promoterer deres foretrukne løsninger på kansellerte flyvninger.  

Vi anbefaler at du så langt det går forsøker å benytte de klagemetodene som selger har satt opp, men at du er veldig oppmerksom, slik at du ikke ved et uhell takker ja til noe du ikke ønsker.  

Hvis du ikke finner noen alternativer, kan du ringe kundeservice, forsøke en klage via sosiale medier, eller i ytterste konsekvens, sende et vanlig brev. I noen få tilfeller finner du også en e-postadresse du kan benytte.

Hvis selger ikke svarer på klagen din, så bør du purre etter et par uker. Hvis du fortsatt ikke hører noe, så kan du enten klage saken inn for en nemnd eller benytte kortreklamasjon.

Åpent kjøp, bytterett og lignende

Mange butikker tilbyr åpent kjøp, bytterett og andre kundefordeler som de ikke er forpliktet til å gjøre etter lovverket. I forbindelse med koronasituasjonen har mange butikker gått bort fra slike kundefordeler.  

Husk å gjøre en dobbeltsjekk om butikken fortsatt har disse kundefordelene før du skal handle. Er du i tvil, kan du ta kontakt med butikken og høre før du gjør handelen. 

Endringer fra butikkens side påvirker ikke allerede inngåtte avtaler på tidspunktet kundefordelene fortsatt gjaldt.  

Betalingsproblemer og inkasso

Så langt det er mulig, bør du betale avdragene på lån som normalt. Avdragsfrihet bør du bare vurdere dersom du ikke får pengene til å strekke til det nødvendige. Ta kontakt med banken hvis du har vansker med å betjene lån. Det gjelder også forbrukslån. Bankene har innarbeidete rutiner for utsettelse av tilbakebetaling av lån, og myndighetene har satt bankene i stand til å imøtekomme kundene.

Sjekk også hvilke betingelser du har hos banken din. Her kan det være mulighet for å reforhandle rentene, eller eventuelt bytte til en annen bank med gunstigere avtaler. Sjekk gjerne Finansportalen.no. for de beste tilbudene.

Dersom det skulle blir vanskelig å betale regninger, må du ta kontakt med dem du skylder penger. Det er ikke uvanlig at leverandørene går med på å utsette betaling, eller dele opp beløpet over flere innbetalinger. Dette gjelder også for inkasso. Ta så tidlig som mulig kontakt med inkassobyrået dersom du ser at det blir vanskelig å betale kravet. De kan være behjelpelige med å sette opp en nedbetalingsplan for deg.

For mer informasjon om hvordan du håndterer eventuelle betalingsproblemer, gå inn på våre nettsider.

Se mer om betalingproblemerSe mer om inkasso

Flyreise

Hvis en flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valget mellom refusjon av billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet, eller ny reise på et senere tidspunkt. Dette gjelder uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikke se bort fra disse rettighetene.  

Selskapene venter ofte tett opp til avreisedatoen med å kansellere, noe som gjør at du som forbruker må ha is i magen i den perioden. Hvis selskapet ikke responderer på ditt krav om refusjon, eller avslår kravet, kan du du ta kontakt med kortutsteder (som oftest banken din) og be om refusjon. Les mer om denne rettigheten og hvordan du går frem. 

Flere selskaper tilbyr tilgodelapper og cashpoints når reisene kanselleres. Du kan selv velge om du vil takke ja til dette, eller kreve pengene tilbake. Dersom du takker ja til et slikt tilbud, gir du i praksis et usikret lån til selskapet, med den usikkerhet det medfører. Vi anbefaler på generelt grunnlag å kreve pengene tilbake.  

Under normale omstendigheter vil du kunne ha krav på en kompensasjon, dersom flyet ditt innstilles. Hvis årsaken til innstillingen er ekstraordinær, slik som koronautbruddet og stengte grenser, faller retten til kompensasjon bort. Sjekk gjerne dine rettigheter med flykalkulatoren vår. 

Avbestilling av flyreise

UD fraråder nå reiser til alle land. Dermed bør du ikke planlegge reiser på nåværende tidspunkt. Det er innført grensekontroll, og de aller fleste nordmenn som har befunnet seg i utlandet, har nå kommet seg hjem. Du kan i utgangspunktet ikke avbestille en flybillett, med mindre du har kjøpt en billett med avbestillingsmuligheter.  

Flere flyselskaper tilbyr deg allikevel å reise på et annet tidspunkt, selv om du ikke har kjøpt billetter som kan avbestilles. Sjekk flyselskapets nettsider for informasjon. I alle tilfeller har du rett på skatter og avgifter tilbake, hvis du likevel velger å avbestille en billett uten endringsmuligheter. 

På generelt grunnlag anbefaler vi at du venter til tett opp til avreisedagen før du gjør noe med billetten. Hvis flyselskapet velger å kansellere reisen, så får du rett på hele kjøpesummen tilbake. Dette gjelder uansett hvilken type billett du har kjøpt, og uansett årsaken til kanselleringen 

Hvis flyselskapet går konkurs

Det er fortsatt en fare for konkurs i luftfarten, og hvis flyselskapet går konkurs, har du små sjanser til å få pengene dine tilbake. Du kan melde krav til konkursboet, men du vil ofte stille langt bak i køen.  

Hvis du har betalt flyreisen med et kredittkort, kan du rette tilsvarende krav mot kredittyter som du kunne rettet mot flyselskapet. Vanlige debetkort fra Visa og MasterCard har samme dekning som kredittkortene gjennom sin kortavtale. Kredittyteren har ingen plikt til faktisk å fremskaffe billetter hjem, og er kun ansvarlig for eventuelle økonomiske tap oppad begrenset til den summen som er kjøpt på kreditt.  

De aller fleste reiseforsikringer dekker ikke tap som følge av konkurs. 

Reiseforsikring 

I utgangspunktet dekker ikke reiseforsikringer frykt for smitte, men forsikringen dekker avbestilling hvis UD fraråder innreise til et land. Forsikringsselskapene har åpnet for å dekke avbestilling av reiser og opphold utover våren. Enkelte selskaper har også inkludert sommerferien. Dette er rettigheter som endrer seg raskt, og du må følge med på hvordan ditt selskap forholder seg til situasjonen.  

I utgangspunktet må du har lidt et økonomisk tap før forsikringen dekker. Det betyr at du må ha tapt penger før du melder krav til forsikringsselskapetFor noen sentrale områder gjelder dette som utgangspunkt. Eksemplene under forutsetter at hendelsen dekkes av reiseforsikringen.  

Flyreiser 

Hvis du avbestiller en flyreise som ikke kan avbestilles, har du krav på den summen flyselskapet ikke refunderer. I praksis er det prisen for billetten, fratrukket skatter og avgifter – disse får du tilbake fra flyselskapet.  

Hvis flyselskapet kansellerer billetten, må flyselskapet refundere deg hele beløpet, og du har ikke lidt noe tap som kan dekkes av forsikringen. Dette gjelder også som utgangspunkt der flyselskapet bruker lang tid på å utbetale refusjonen.  

Hvis du har akseptert en tilgodelapp eller cashpoints for en kansellert flyvning, må du kontakte forsikringsselskapet ditt for å avklare hvordan dette stiller seg.  

Hotellovernatting 

Hvis du ikke kan benytte hotellbookingen, må du se på vilkårene i avtalen du har inngått med hotellet. Har du kjøpt overnatting uten avbestillingsmulighet, har du i utgangspunktet ikke krav på refusjon fra hotellet. Hvis hotellet blir stengt slik at du ikke får benyttet deg av hotellbestillingen, er utgangspunktet at du kan kreve tilbakebetaling for selve hotellkostnaden. 

Reiseforsikringen dekker i utgangspunktet utgiften til hotellovernattinger som ikke kan avbestilles, og som ikke kan benyttes på grunn av koronasituasjonen.  

Rettigheter ved pakkereise

En midlertidig forskrift som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å betale tilbake ved avbestillinger og avlysninger fra 14 dager til 3 måneder, trådte i kraft 26. april. Forskriften medfører at arrangørens plikt til å refundere pakkereiser som avbestilles eller avlyses i perioden 1. mars til 14. juni, har 3 måneder på å refundere kjøpesummen. Fristen regnes fra tidspunktet reisen ble avbestilt eller avlyst.  

Hvis pakkereisearrangøren går konkurs, kan du kreve refusjon av Reisegarantifondet. Reisegarantifondet utbetaler 14 dager etter at all dokumentasjon foreligger. Ved store eller mange konkurser vil det ta noe lengre tid.  

Les mer om avbestillingsreglene for pakkereiser

Avlyste arrangementer

Dersom et arrangement blir avlyst som følge av koronautbruddet, har du i utgangspunktet rett på pengene tilbake for billetten du har kjøpt.

Erstatning for andre utgifter du har hatt, som for eksempel reise og overnatting i forbindelse med arrangementet, vil du ikke kunne kreve dekket av arrangøren. Dette gjelder uansett hva som står i vilkårene.

Vi er kjent med at flere store aktører har vilkår som fratar forbrukeren rett til refusjon av billettprisen uansett avlysningsgrunn. Forbrukerrådet mener at slike vilkår trolig er urimelige, og at du som kjøper vil ha rett på refusjon uansett hva vilkårene sier.

I noen tilfeller tilbyr arrangøren at arrangementet flyttes. For en del kan dette være et fullgodt alternativ, som vi anbefaler at du vurderer.

Hvis selskapet ikke responderer på ditt krav om refusjon, eller avslår kravet, kan du du ta kontakt med kortutsteder (som oftest banken din) og be om refusjon. Les mer om denne rettigheten og hvordan du går frem.

Hytteleie

Hvis du inngikk en leieavtale før det nye hytteforbudet trådte i kraft, vil du kunne ha krav på hel eller delvis refusjon av leieprisen, avhengig av om oppholdet bortfaller helt eller delvis. Dette er begrunnet i prinsippet om ytelse mot ytelse – får du ikke disponere hytta, skal du heller ikke betale leie. 

Når forutsetningene for leieavtalen endrer seg mye etter signering, kan vilkår i leieavtalen som begrenser din rett til prisavslag eller refusjon, være urimeligeHvis du ikke kan bruke hytta på grunn av hytteforbudet, kan dette være en så vesentlig endring at det er urimelig om du skal sitte igjen med hele tapet.  

Du og utleier kan også bli enige om en løsning. Dette kan for eksempel være at du forplikter deg til å bruke hytta på et senere tidspunkt mot samme pris som du opprinnelig betalte for.

Kommer du ikke til en løsning med utleier, bør du sjekke hva du har dekning for gjennom ditt forsikringsselskap. Sjekk informasjonen på forsikringsselskapets nettside før du tar kontakt med selskapet direkte.

Treningssenter

Samtlige treningssenter ble pålagt å stenge av smittevernhensyn i uke 12. Mange forbrukere har løpende abonnementer, og en del har bindingstid. 

Som et utgangspunkt skal du ikke betale for medlemskapet i den perioden senteret er stengt. Hvis du allerede har betalt for en måned med hel eller delvis stenging, kan dette typisk trekkes fra på første faktura når senteret åpner igjen. Hvis du ikke velger å fortsette på senteret, skal dagene med stengt senter refunderes. 

Hvis du har et medlemskap med bindingstid, vil bindingstiden fryses i perioden senteret er stengt. Når senteret åpner igjen, vil avtalen fortsette som normalt. Dersom stengingen varer i flere måneder, vil du likevel ha rett til å gå fra avtalen på tross av bindingstiden.  

Vi er kjent med at mange treningssenter har kreative løsninger som sikrer at medlemmene fortsetter som kunder i perioden med stenging. Dette omfatter blant annet digitale gruppetimer, gjestemedlemskap for venner, gavekort og direkte spørsmål til å betale full medlemsavgift i perioden senteret er stengt.

Du velger selv om du ønsker å slå til på slike løsninger. For å sikre noe treningsutbytte kan et digitalt medlemskap være aktuelt. Du skal uansett betale en redusert pris for begrensede tjenester. 

Gavekort og tilgodelapper 

Mange har gavekort eller tilgodelapper som går ut på dato i perioden bedrifter er stengt på grunn av koronasituasjonen. Hvis det skjer, kan du ta kontakt med bedriften og be om at gavekortet eller tilgodelappen forlenges med tilsvarende lengde som stengingen varer. Vi anbefaler at du tar kontakt i god tid før utløpsdato.  

Forbrukerrådet er kjent med at flere næringsdrivende tilbyr denne løsningen allerede. Vi anbefaler likevel at du som har et slikt gavekort eller tilgodelapp tar kontakt med bedriften for å få avklart utløpsdatoen.  

Hvis bedriften går konkurs, vil krav om refusjon av gavekortets/tilgodelappens verdi måtte meldes som et krav i konkursboet. Det er generelt sett lav sannsynlighet for at et slikt krav blir dekket i konkursbehandlingen. Merk at gavekort og tilgodelapper ikke kan benyttes i et eventuelt konkurssalg, selv om det skjer i de samme lokalene som butikken hadde opprinnelig. 

Sjekk om du kan rette kravet mot banken din (kortreklamasjon)

Hvis du har kjøpt en vare eller tjeneste med kredittkort, kan du klage til banken din dersom selger ikke holder det som er lovet. Ved kortreklamasjon tilbakefører banken beløpet du har rett på, dersom du ikke når frem med et krav mot selger. Denne rettigheten gjelder alle kredittkort og følger av finansavtaleloven § 54b. 

Kortreklamasjon gjelder ved kjøp av varer og tjenester, og omfatter både feil og mangler, forsinkelser, avlysninger og kansellering, samt svindel.  

For å få tilbake pengene dine må du ha gjort følgende:  

  • Betalt med kredittkort 
  • Handlet hos en næringsdrivende  
  • Du må ha et krav på penger  
  • Du må ha klaget til selger/tjenesteyter

Det er viktig at du ikke venter for lenge med å ta kontakt med banken. Vi anbefaler at du gir selger et par uker på å behandle klagen din. Dersom du ikke hører noe, eller får avslag, tar du kontakt med banken din.

Det er ikke noe krav om at selger må ha avslått klagen din. Selger og banken er ansvarlig for kravet ditt, én for begge.

Husk at banken kan påberope seg de samme innvendingene mot ditt krav som selgeren kan. I tillegg gjelder de samme tilbakebetalingsfrister for banken som for selger. Dette er spesielt viktig ved kortreklamasjon i pakkereiser. For noen krav har pakkereisearrangøren 3 måneder fra avlysning eller avbestilling til å refundere forbrukeren, banken kan påberope seg samme frist. Se mer om dette over.  

Ved bruk av debetkort 

Både Visa og MasterCard har tilsvarende rettigheter i sine kortavtaler. Du kan dermed også klage til banken din på varer og tjenester som er kjøpt med vanlig debetkort. 

For debetkort har bankene ofte korte klagefristerså det er viktig at du kontakter banken din så fort du mistenker at noe er galt

Se mer informasjon om kortreklamasjon på våre nettsider.

Når du ikke får varen eller tjenesten på grunn av konkurs

Tingretten kan åpne konkurs etter begjæring fra selskapet selv, eller fra en kreditor. For å finne ut om selskapet har gått konkurs, kan du søke opp det aktuelle selskapsnavnet her.

Hvis konkursbehandlingen pågår, vil det være oppnevnt en bostyrer, som du kan melde kravet ditt til. Det er ofte lite å hente for en vanlig forbruker i konkursbehandlingen.

Et selskap kan velge å avvikle driften sin, og i motsetning til en konkurs betyr det at selskapet har nok eiendeler til å dekke sine løpende forpliktelser. Har du fått beskjed om at selskapet er under avvikling, bør du rette kravet ditt til selskapet, for eksempel med en e-post.

Hvis du betalte for varen eller tjenesten med kredittkort, kan du rette kravet mot kredittyter gjennom såkalt kortreklamasjon. Kredittyter er banken eller finansinstitusjonen som innvilget deg kreditt gjennom å utstede et kredittkort. En god del debetkort vil kunne gi deg samme rettighet. Les mer om kortreklamasjon.

Har du kjøpt en vare det er noe feil medog selger har gått konkurs, bør du forsøke å rette kravet ditt mot produsenten av varen. Har varen en produksjonsfeil, kan du i visse tilfeller rette kravet mot importør eller produsent.

Oppdatert reiseinformasjon

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

FolkehelseinstituttetUtenriksdepartementet