Kontrakter

For leie og kjøp


Det er ofte lurt å bruke kontrakt når kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.